Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Apel do mieszkańców

17.01.2019
Szanowni Mieszkańcy,
Miniony 2018 rok przyniósł wiele zmian w gospodarce odpadami komunalnymi. Dla mieszkańców wszystkich gmin członkowskich Związku wprowadzono selektywną zbiórkę papieru w niebieskich pojemnikach i workach, po raz pierwszy też od 5 lat Związek zmuszony był podnieść opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zasadą „zanieczyszczający płaci”, system gospodarowania odpadami komunalnymi musi w całości finansować się z opłaty wpłacanej przez właścicieli nieruchomości. Oznacza to także, że każdy mieszkaniec ma realny wpływ na koszty funkcjonowania tego systemu.
Pamiętajmy, że zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, najważniejsze jest zapobieganie ich powstawaniu, kolejno ponowne użycie, następnie właściwa segregacja i recykling. Szczególną uwagę winniśmy zwracać na odpady zmieszane, których odbiór i zagospodarowanie kosztuje najwięcej. Wynika to nie tylko z cen transportu czy energii, ale ma związek z opłatą środowiskową, tzw. „marszałkowską”, która z roku na rok jest coraz wyższa. W 2019 roku za tonę składowania odpadów zapłacimy już nie 140 zł a 170 zł, natomiast w 2020 r. i w kolejnych latach już 270 zł od tony. Oznacza to, że im więcej produkować będziemy odpadów zmieszanych, tym koszty systemu będą coraz wyższe.
Większość mieszkańców gminy zobowiązała się do segregacji odpadów i opłaca niższą stawkę za gospodarowanie odpadami. Z tego względu do pojemnika czarnego na odpady zmieszane powinny trafiać wyłącznie odpady „resztkowe” czyli pozostałości po segregacji nienadające się do recyklingu w tym kompostowania, a także popiół. W żadnym wypadku nie można wrzucać tam odpadów niebezpiecznych czy rozbiórkowych które należy dostarczać do Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ponieważ trwają prace nad zmianą ustawy o utrzymaniu czystości, która obliguje do czterokrotnego zwiększenia opłaty w przypadku niepoprawnej segregacji (czyli na dzień dzisiejszy do 60 zł od osoby), apelujemy o stosowanie się do przyjętych zasad sortowania odpadów.
Przypominamy, że w zamian za uiszczaną stawkę Związek odbiera od mieszkańców odpady segregowane takie jak tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier bez limitu, z kolei odpady zmieszane odbierane są jedynie z pojemnika, którego pojemność zależy od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku firm i innych instytucji ilość ta zależy od złożonej deklaracji. W sytuacji, gdy okresowo produkujemy więcej odpadów zmieszanych, winniśmy zamówić usługę dodatkową w Związku. Pod żadnym pozorem nie wolno przekazywać pieniędzy ani innych korzyści pracownikom firm wywożących odpady, co niestety zostało stwierdzone w przypadku kilkudziesięciu przeprowadzonych przez Związek kontroli. Przypominamy, że działania takie - jako próba oszustwa - niosą za sobą karne konsekwencje. Takie „dostawki” muszą być sfinansowane z opłat wszystkich mieszkańców, co w konsekwencji wpływa na koszty funkcjonowania systemu i wysokość stawki.
Pragniemy Państwa poinformować, że zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wszystkie gminy w Polsce zobowiązane są osiągnąć w 2020 r. 50% poziom recyklingu odpadów takich jak tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale. To bardzo wysoki wskaźnik i jedynie poprzez wspólne działania będziemy w stanie go osiągnąć, w przeciwnym wypadku gminom grożą wysokie kary finansowe, co w konsekwencji będzie miało wpływ na wysokość stawki opłat za odpady. Przypominamy, że odpadów komunalnych (z wyłączeniem drewna, papieru i tektury) nie można spalać w domowych piecach. Podczas spalania tworzyw sztucznych, mebli i innych odpadów do powietrza dostaje się wiele toksycznych i rakotwórczych substancji. Dbając o zdrowie własne, rodziny i sąsiadów pozbywajmy się odpadów zgodnie z prawem, poprawiając tym samym stan środowiska i poziom recyklingu.
Jednocześnie informujemy Państwa, iż Związek stale pracuje nad udoskonaleniem systemu gospodarki odpadami. W 2018 r. pozyskał ponad 4 mln złotych na edukację ekologiczną i budowę czterech stacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOKów, aktualnie oczekuje na decyzję w sprawie przyznania kolejnych 10 mln zł na budowę pozostałych PSZOK i doposażenia mieszkańców w pojemniki na odpady.
Życząc Państwu samych sukcesów w Nowym Roku, gorąco zachęcamy do właściwego postępowania z odpadami, gdyż jest to wyraz troski o środowisko i przyszłe pokolenia.
« powrót

Komunikaty

Menu Strony