Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Od 1 stycznia 2020 r. zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych

09.12.2019
Szanowni Państwo!
Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Opłata dla mieszkańców, którzy zdeklarowali segregację, będzie wynosić 19,50 zł od osoby. Dotyczy to czterech pierwszych członków rodziny. Za piątą osobę w gospodarstwie domowym opłata będzie wynosić 14 złotych, szóstą i kolejną osobę - 8 złotych miesięcznie. Natomiast opłata dla tych, którzy zdeklarowali, że nie będą segregować, będzie wynosiła dwukrotność tej stawki, czyli 39 złotych od osoby miesięcznie.
Zmiana stawki wynika głównie ze wzrostu cen za zagospodarowanie i odbiór odpadów, co stanowi ponad ¾ kwoty podwyżki (3,51 zł). Ma to związek przede wszystkim ze zwiększeniem (ze 170 zł od tony do 270 zł od tony) stawki opłaty za korzystanie ze środowiska ustalonej przez Radę Ministrów, wzrostem ilości wytwarzanych odpadów, kosztów pracy, energii, paliwa i innych usług. Przy znacznym wzroście masy zbieranych i zagospodarowanych odpadów liczba ludności Związku stale maleje.

Kolejnym powodem zmiany stawki są planowane inwestycje polegające na budowie PSZOK i prowadzeniu działań w zakresie edukacji ekologicznej (0,65 zł podwyżki). Choć skutecznie pozyskujemy dofinansowania na realizację tych ustawowych celów, wkład własny musimy zapewnić z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na wysokość opłaty mają także wpływ wydatki związane z funkcjonowaniem biura Związku: koszty energii i innych usług, wynagrodzenia czy wdrożenie niezbędnego przy obecnych zmianach prawnych zintegrowanego programu informatycznego. Wydatki te stanowią jednak łącznie 0,33 zł podwyżki.
Pamiętajmy, że w celu wykonania zadań ustawowych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, Związek jest zobowiązany pobrać opłaty od mieszkańców w takiej wysokości, by wystarczyły one na pokrycie całkowitych kosztów ich realizacji.
Podwyżka nie jest  jednak tak drastyczna jak w przypadku niektórych gmin. W całej Polsce drożeje odbiór i zagospodarowanie odpadów, co wiąże się przede wszystkim z dostosowaniem systemów do obowiązującego prawa, wzrastającą opłatą środowiskową za składowanie, podrożeniem kosztów pracy czy energii. Rekord biją gminy w województwie mazowieckim, gdzie opłata za segregację od osoby wyniesie nawet 32 zł. Duże stawki, powyżej 20 zł a nawet sięgające 30 zł, mają obowiązywać także w Wodzisławiu Śląskim, Zawierciu, Rybniku, Katowicach, Wałbrzychu, Koninie, Szczecinie, Bydgoszczy, Przemyślu…. i w wielu innych gminach. Również warszawiaków czekają podwyżki - całkowity koszt obsługi systemu śmieciowego w Warszawie wzrośnie w 2020 r. do 925 mln zł, dla porównania w 2016 r. było to ok. 350 mln zł.

Pamiętajmy, że trudno jest porównywać same stawki, nie znając obowiązującego systemu w danej gminie czy układu przestrzennego, odległości do instalacji, liczby mieszkańców itp. Wszystko to wpływa na wysokość stawki. Dla przykładu podamy Strzelce Opolskie, gdzie aktualnie obowiązuje stawka 17,50 zł od osoby, ale nie uwzględnia ona wyposażenia mieszkańców w pojemniki i worki oraz ich sanitarnego, technicznego utrzymania.

Uwaga!
Termin płatności oraz indywidualny numer konta do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.
 
Zmiana wysokości opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji – opłata w podanej wysokości obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców) lub kolejnej zmiany stawki.
 
« powrót

Komunikaty

Menu Strony