Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Usługa dodatkowa

NA CZYM POLEGA USŁUGA DODATKOWA?

Jeżeli na terenie nieruchomości wytwarza się okresowo ilość odpadów większą niż określa uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  może za dodatkową opłatą skorzystać z usług odbioru tych odpadów sprzed posesji.
W tym celu Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”  podjęło uchwałę  LXXIV/18/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

W uchwale tej wskazane są odpady które można w ramach opłaty zlecić do odbioru oraz ceny za te usługi.

Usługi dodatkowe to usługi wykraczające poza zakres usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
JAK I GDZIE ZAMÓWIĆ USŁUGĘ DODATKOWĄ?

Usługi dodatkowe świadczy Związek Międzygminny „Czysty Region” za pośrednictwem firmy wywozowej. Zapotrzebowanie na świadczenie usług dodatkowych należy zgłosić osobiście w Związku Międzygminnym „Czysty Region” w Biurze Informacji i Obsługi Mieszkańca (pokój nr 217 A, I piętro), gdzie zostaje zawarta umowa.

Usługa jest realizowana w najbliższym możliwie terminie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

Po zrealizowaniu usługi zostaje wystawiona faktura VAT. 

UWAGA ! Związek Międzygminny „Czysty Region” na usługę dodatkową nie odbiera odpadów takich jak: styropian dociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, opakowania po materiałach budowlanych oraz odpadów poprodukcyjnych (nie są to odpady komunalne).

 

 CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
(obowiązuje od 01.12.2020r.)

L.p. Litraż Cena Rodzaj
BIOODPADY
1 120 l 15 zł

worek lub pojemnik*

2 240 l 30 zł

pojemnik*

3 1 100 l 130 zł pojemnik*
4 KP – 5 650 zł kontener
cena obejmuje podstawienie kontenera
5 KP – 7 910 zł kontener
cena obejmuje podstawienie kontenera
ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
1 1 000 l – 1 m3 304 zł worek big bag
do odbioru u wykonawcy obsługującego dany sektor
2 KP – 5 1 216 zł kontener
cena obejmuje podstawienie kontenera
3 KP – 7 1 520 zł kontener
cena obejmuje podstawienie kontenera
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)
1 120 l 20 zł

worek lub pojemnik*

2 240 l 40 zł pojemnik*
3 660 l 93 zł

pojemnik*

4 1 100 l 173 zł

pojemnik*

5 KP - 5 870 zł kontener
cena obejmuje podstawienie kontenera
6 KP - 7 1210 zł kontener
cena obejmuje podstawienie kontenera
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
1 KP - 5 840 zł kontener
cena obejmuje podstawienie kontenera
2 KP - 7 1 260 zł kontener
cena obejmuje podstawienie kontenera
PAPIER
1 120 l 10 zł

worek lub pojemnik*

2 KP - 5 300 zł kontener
cena obejmuje podstawienie kontenera
3 KP - 7 400 zl kontener
cena obejmuje podstawienie kontenera
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
1 120 l 10 zł worek*
2 KP - 5 300 zł kontener
cena obejmuje podstawienie kontenera
3 KP - 7 400 zł kontener
cena obejmuje podstawienie kontenera
SZKŁO (SZKŁO OPAKOWANIOWE)
1 120  l 20 zł worek
2 KP - 5 600 zł kontener
cena obejmuje podstawienie kontenera
3 KP - 7 800 zł kontener
cena obejmuje podstawienie kontenera
  * pod warunkiem posiadania przez właściciela nieruchomości własnego pojemnika
 
Kontenery oraz pojemniki podstawiane są na okres maksymalnie do 5 dni roboczych. UWAGA! Za każdy dzień roboczy po upływie tego terminu właściciel nieruchomości ponosi opłatę w wysokości 50 zł.

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony