Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Usługa dodatkowa

NA CZYM POLEGA USŁUGA DODATKOWA?

Jeżeli mieszkaniec wytwarza okresowo ilość odpadów większą niż dopuszcza regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach,  może za dodatkową opłatą skorzystać z usług odbioru tych odpadów sprzed posesji. W tym celu Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”  podjęło uchwałę  Nr LII/62/16  z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi:

http://www.czystyregion.bip-e.pl/cr/zgromadzenie/uchwaly-zgromadzenia/rok-2016/6330,Uchwala-Nr-LII6216-Zgromadzenia-Zwiazku-Miedzygminnego-Czysty-Region-z-siedziba-.html

W uchwale tej wskazane są odpady które można w ramach opłaty zlecić do odbioru oraz ceny za te usługi.

Usługi dodatkowe to usługi wykraczające poza zakres usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
JAK I GDZIE ZAMÓWIĆ USŁUGĘ DODATKOWĄ?

Usługi dodatkowe świadczy Związek Międzygminny „Czysty Region” za pośrednictwem firmy wywozowej. Zapotrzebowanie na świadczenie usług dodatkowych należy zgłosić osobiście w Związku Międzygminnym „Czysty Region” w Biurze Informacji i Obsługi Mieszkańca (pokój nr 2), gdzie zostaje zawarta umowa.

Usługa jest realizowana w najbliższym możliwie terminie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

Po zrealizowaniu usługi zostaje wystawiona faktura VAT.  

 

UWAGA ! Związek Międzygminny „Czysty Region” na usługę dodatkową nie odbiera odpadów takich jak: styropian dociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, opakowania po materiałach budowlanych oraz odpadów poprodukcyjnych (nie są to odpady komunalne).

 

 CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
(obowiązuje od 01.08.2016r.)

L.p. Litraż Cena Rodzaj
ODPADY ZIELONE
1. 60 l 6 zł worek
2. 120 l 11 zł worek lub pojemnik*
3. 240 l 22 zł pojemnik*
4. 1 100 l 100 zł pojemnik*
5. KP – 4 400 zł kontener
6. KP – 5 500 zł kontener
7. KP – 7 600 zł kontener
ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE, W TYM GRUZ BUDOWLANY
1. 1 000 l – 1 m3 304 zł worek
2. KP – 4 912 zł kontener
3. KP – 5 1 216 zł kontener
4. KP – 7 1 520 zł kontener
ODPADY ZMIESZANE
1. 60 l 7 zł worek
2. 120 l 14 zł worek lub pojemnik*
3. 240 l 28 zł pojemnik*
4. 1 100 l 129 zł pojemnik*
5. KP - 4 420 zł kontener
6. KP - 5 584 zł kontener
7. KP - 7 840 zł kontener
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
1. KP - 4 420 zł kontener
2. KP - 5 840 zł kontener
3. KP - 7 1 260 zł kontener
PAPIER I TEKTURA
1. 120 l 10 zł worek lub pojemnik*
ODPADY SUROWCOWE WTÓRNE
1. 120 l 10 zł worek
ODPADY OPAKOWANIOWE SZKLANE
1. 120  l 20 zł worek
  * pod warunkiem posiadania przez właściciela nieruchomości własnego pojemnika
 
Kontenery oraz pojemniki podstawiane są na okres maksymalnie do 5 dni roboczych. UWAGA! Za każdy dzień roboczy po upływie tego terminu właściciel nieruchomości ponosi opłatę w wysokości 50 zł.

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony