Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Druk deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych obowiązuje jedynie podmioty takie jak gminne jednostki organizacyjne, gminne osoby prawne, przedszkola, szkoły podstawowe (działające w rozumieniu Prawa Oświatowego), żłobki i kluby dziecięce, które od 1 stycznia 2021 r. dobrowolnie przystąpiły do systemu ogranizowanego przez Związek.

Właściciel lub zarządca w/w typu nieruchomości wyrażający chęć przystąpienia do systemu składa:
  • Zgodę na przystąpienie do systemu gospodarki odpadami zorganizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”;
  • nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na druku obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.;
Powyższe dokumenty należy złożyć pisemnie do biura Związku lub poprzez profil zaufany ePUAP.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 1 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439);
  • Uchwała Nr LXXIV/19/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz uchylenia uchwały Nr LII/63/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”;

Deklaracja interaktywna
Druki do wydruku
Zgoda na przystąpienie do systemu

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony