Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Problem: odpady budowlane

Niewykorzystane materiały po remoncie czy budowie są odpadami groźnymi dla środowiska. Ze względu na duże rozmiary i toksyczność, nie można ich wrzucać do zwykłych kontenerów przeznaczonych na odpady komunalne.

Do odpadów budowlanych i remontowych należą różnorodne przedmioty: kable, druty, tapety, gruz, papa, eternit, folie, styropian, laminaty, plastiki, złom oraz puszki po farbach i lakierach czy opakowania po rozpuszczalnikach. Składowane, w procesie długotrwałego rozkładu będą emitowały groźne substancje do atmosfery, gleby i wód gruntowych.  Niestety proceder pozbywania się odpadów remontowych na własną rękę jest coraz częstszy, zwłaszcza na wsi i terenach podmiejskich. Umieszczenie tego typu materiałów w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne jest równie niepoprawne.

Związek Międzygminny "Czysty Region" odbiera wybrane odpady komunalne poremontowe i rozbiórkowe na Moblinych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [MPSZOK] (do czasu nie wybudowania stacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdej gminie).
MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie (za okazaniem dowodu osobistego oraz ostatniego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi):
o odpady wielkogabarytowe,
o zużyte opony o średnicy do 56 cm (do 22 cali),
o bioodpady będące odpadami komunalnymi (odpady z surowych warzyw i owoców)
o odpady zielone (trawa, liście, gałęzie)
o odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (do 300 kg na mieszkańca w ciągu roku) ,
o zużyty sprzęt eklektyczny i elektroniczny (w tym także kable, świetlówki);
o papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;
o tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe;
o metale oraz opakowania z metali;
o szkło i szkło opakowaniowe,
o przeterminowane leki i chemikalia,
o zużyte baterie i akumulatory oraz odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, farby, tusze, opakowania po środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych, puszki po farbach, lakierach itp.)

Odpady wielkogabarytowe (dywany, wykładziny, materace, wózki, meble) oraz opony można również wystawić przed posesję w dniu organizacji zbiórki akcyjnej. Z myślą o potrzebach mieszkańców Związek stworzył także możliwość bezpłatnego oddania odpadów (poza zbiórkami akcyjnymi oraz w ramach MPSZOK) takich jak: odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowalne i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach (300kg/mieszkańca/rok) do Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o. przy ul. Naftowej 7 w Kędzierzynie-Koźlu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00. Warunkiem przyjęcia odpadów jest dostarczenie ich w sposób posegregowany oraz okazanie  dowodu opłacenia bieżących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! Związek Międzygminny "Czysty Region" nie odbiera odpadów takich jak: styropian dociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierające azbest, opakowania po materiałach budowlanych oraz odpady poprodukcyjne (nie są to odpady komunalne). W celu pozbycia się tych odpadów należy indywidualnie skontaktować się z podmiotem odbierającym tego typu odpady, np. Spółką Usługi Komunalne w Kędzierzynie-Koźlu (tel. 77 483 42 53)

Należy pamiętać, że odpady rozbiórkowe i budowlane wytworzone przez firmy remontowo-budowlane, realizujące roboty budowlane na zlecenie, powinny zostać odebrane przez te firmy i dostarczone do właściwych zakładów zagospodarowania.

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony