Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Edukacja ekologiczna

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ

Odpady to nie śmieci – to cenne surowce! Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia, czyli recyklingu. Proces ten zaczyna się w naszych domach, od świadomych wyborów konsumenckich po właściwą segregację. To nie tylko kwestia wrzucenia odpadu do odpowiedniego pojemnika – znaczenie ma też to, czy dany odpad jest czysty, z jakiego materiału jest wykonany, czy jest zgnieciony. Również istotne jest to jakie produkty wybieramy podczas codziennych zakupów. Tylko czyste surowce dobrej jakości mogą zostać zagospodarowane w instalacji przetwarzania odpadów, dlatego niezmiernie istotne jest abyśmy wszyscy sumiennie i rzetelnie podeszli do segregacji odpadów.
 

W całym procesie gospodarowania odpadami mającym na celu redukcję odpadów, niewątpliwie dużą rolę odgrywa recykling. Jednak sam recykling to nie wszystko. Podstawowym założeniem w gospodarce odpadami winno być ograniczenie zużycia cennych surowców. Aby je spełnić, trzeba stosować się do zasad zrównoważonej gospodarki odpadami, czyli tzw. „Zasady 5R”.

Zasada 5R określa właściwe postępowanie z odpadami, począwszy od działań polegających na ograniczeniu ich powstawania. To pięć kierunków, którymi powinniśmy podążać na co dzień przyczyniając się do ochrony środowiska: 1. REFUSE (odmawiaj), 2. REDUCE (redukuj), 3. REUSE (użyj ponownie, wykorzystaj), 4. RECYCLE (segreguj i przekaż do recyklingu), 5. ROT (kompostuj).Zasada 5R jest zgodna z europejską hierarchią postępowania odpadami, gdzie najważniejszym etapem jest zapobieganie, kolejno ponowne użycie, następnie recykling, dopiero później odzyskanie i wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej (w procesie spalania odpadów w odpowiednich instalacjach), a na samym końcu składowanie.


 „Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec"

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 
 
 

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony