Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Kompostowniki dla placówek oświatowych

Związek Międzygminny „Czysty Region”, w ramach realizowanego projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV”, ma do rozdania 57 kompostowników do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji wraz z tablicami edukacyjnymi.


Kto może otrzymać kompostownik?
O kompostowniki mogą ubiegać się placówki oświatowe z terenu gmin należących do Związku, które:
  • dysponują nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w celach edukacyjnych,
    a w przypadku możliwości kompostowania bioodpadów, dodatkowo w celu wytworzenia naturalnego nawozu jakim jest kompost,
  • mają możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu (w przypadku kompostowania).
Co trzeba zrobić?
Zainteresowana placówka oświatowa  musi wystąpić  z wnioskiem o użyczenie kompostownika oraz podpisać umowę użyczenia. Umowa będzie obowiązywać prze okres 5 lat , a po upływie terminu obowiązywania umowy kompostownik wraz z tablicą edukacyjna przejdą na własność użytkownika.

Wnioski o użyczenie kompostowników należy składać drogą mailową na adres: edukacja@czystyregion.pl w terminie do 31 marca 2023r. – o przyznaniu kompostownika decyduje kolejność złożenia wniosku!!!

Celem programu jest m.in. edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności  oraz prawidłowego kompostowania odpadów, a także promocja wykorzystywania naturalnego nawozu w postaci kompostu.

Działanie realizowane jest w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
program_udostępniania_kompostowników.pdf (225 kB)
Wniosek_o_użyczenie_kompostownika_pop..doc (102 kB)
Wniosek_o_użyczenie_kompostownika_pop..pdf (226 kB)
umowa_użyczenia_kompostownika.doc (81 kB)
umowa_użyczenia_kompostownika.pdf (147 kB)

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony