Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Konkurs "Bioróżnorodność wokół nas"

Związek Międzygminny „Czysty Region” ogłasza konkurs plastyczny na wykonanie ekomakiety pn. „Bioróżnorodność wokół nas”. Rywalizacja podzielona została na etap gminny i międzygminny, a wziąć w niej udział mogą klasy VI-VIII z terenu gmin należących do Związku.

Celem konkursu jest propagowanie zasad ochrony środowiska, rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej, propagowanie idei recyklingu oraz rozwijanie wyobraźni twórczej i uzdolnień plastycznych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez klasę pracy plastycznej (makiety) dotyczącej ochrony lokalnej różnorodności biologicznej. Do wykonania makiety powinno się wykorzystać materiały naturalne i surowce wtórne, a stosowanie wszelkiego typu klei, taśm, spinaczy musi się odbywać z poszanowaniem zużytych surowców.

Nagrody stanowią bony upominkowe o wartości do 600,00 zł a łączna pula nagród w konkursie wynosi 17400,00 zł!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

>> WYNIKI KONKURSUZ dniem 10 maja 2022 r. Organizator zmienił Regulamin Konkursu w zakresie:
1) terminu nadsyłania prac, rozstrzygnięcia konkursu
2) sposobu wyboru najlepszych prac, w tym możliwość przyznania wyróżnień
3) puli nagród w konkursie

PLAKAT_KONKURS_NOWY_10_05_2022.jpg (687 kB)
Regulamin_konkursu_Bioróżnorodność_wokół_nas_zmiana_z_10_05_2022.pdf (355 kB)
Karta_zgłoszenia_do_konkursu_-_Załącznik_nr_1_do_Regulaminu.pdf (301 kB)
Karta_zgłoszenia_do_konkursu_-_Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_wersja_edytowalna.docx (50 kB)

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony