Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Prospołeczny Projekt Edukacyjny „Strefy spotkań z bioróżnorodnością”

Uwaga, nastąpiła zmiana regulaminu konkursu w zakresie: terminu nadsyłania zgłoszeń, terminu realizacji warsztatów.

Związek Międzygminny „Czysty Region” ogłasza kolejny konkurs z zakresu ochrony bioróżnorodności i właściwego postępowania z odpadami. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach prospołecznego projektu edukacyjnego skierowanego do organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych i dotyczy wspólnego utworzenia zielonych skwerów w przestrzeni publicznej, tzw. „Stref spotkań z bioróżnorodnością”.

Aby zazielenić swoją okolicę wystarczy wybrać odpowiednią lokalizację (spełniającą wymogi określone w § 4 Regulaminu), wykonać zgodnie z ideą „upcyclingu” ekokwietnik oraz wypełnić zgłoszenie.Dla uczestników, którzy zostaną wybrani w konkursie, w ramach warsztatów realizowanych przez Związek utworzone zostaną Eko-strefy - zaadaptowane tereny zielone (przy szkole, świetlicy, domu wiejskim itp.) z ekokwietnikami (tzw. ogrodowy upcycling), domkiem dla owadów, meblami z palet i poduszkami z motywami roślinnymi, nasadzeniami i łąką kwietną. Dodatkowo każda Eko-strefa zostanie wyposażona w zestaw narzędzi ogrodowych, a uczestnicy przeszkoleni z zakresu zakładania łąki kwietnej, kompostowania i utrzymania zielonego skweru.
 
Do Konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe i jednostki publiczne realizujące działania kulturalne, edukacyjne, wychowawcze, charytatywne i społeczne na terenie 11 spośród gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region” – mianowicie Cisek, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerkiew, Reńska Wieś, Ujazd, Walce oraz Zdzieszowice.
 
Ważne terminy (po zmianie regulaminu):
 • 3 sierpnia 2022 r. – upływa termin zgłoszeń
 • do 5 sierpnia 2022 r. – ogłoszenie wyników konkursu
 • 20-22 września 2022 r. – realizacja warsztatów (tworzenie w wybranych lokalizacjach Eko-stref)
Zakładany czas trwania warsztatu (tj. utworzenie jednej eko-strefy) – 3 godziny. Data i godzina realizacji warsztatu w danej lokalizacji zostanie ustalona przez Organizatora po wyłonieniu finalistów programu.

Co będzie podlegać ocenie?
 • zgodność pracy konkursowej (ekokwietnika) z tematem Konkursu, estetyka wykonania;
 • uzasadnienie konieczności stworzenia Eko-strefy i opis stanu aktualnego;
 • szacowana liczba użytkowników;
 • planowany sposób pielęgnacji Eko-strefy;
 
Celem konkursu jest m.in. budowanie więzi społecznych dla ochrony bioróżnorodności, zazielenienie terenów dostępnych publicznie, w tym zwiększenie lokalnej różnorodności biologicznej, a także rozpowszechnienie wiedzy z zakresu ograniczania wytwarzania odpadów, w tym promowanie idei upcyclingu, czyli nadawania nowej funkcji zużytym przedmiotom.
 
Działanie realizowane jest w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Kędzierzyn-Koźle ze Związkiem Międzygminnym „Czysty Region” oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu.

W załączeniu:
 1. Regulamin konkursu
 2. Karta zgłoszenia w wersji PDF oraz w wersji edytowalnej
 3. Wzór zgody zarządcy terenu w wersji PDF oraz w wersji edytowalnej
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin_konkursu_Strefy_spotkań_z_bio_PO_ZMIANACH_20_07_2022.pdf (347 kB)
Załącznik_1_Karta_zgłoszenia.docx (58 kB)
Załącznik_1_Karta_zgłoszenia.pdf (391 kB)
Załącznik_2_-_Zgoda_zarządcy_terenu.docx (44 kB)
Załącznik_2_-_Zgoda_zarządcy_terenu.pdf (279 kB)
Załącznik_3_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf (285 kB)

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony