Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Wykaz placówek oświatowych, które otrzymają kompostownik wraz z tablicą edukacyjną

Kompostownik do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji wraz z tablicą edukacyjną otrzymują następujące placówki oświatowe:
Gmina Tarnów Opolski:
Publiczne Przedszkole w Kosorowicach
Publiczne Przedszkole w Przyworach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich oddział w Przyworach
Gmina Kędzierzyn-Koźle:
Publiczne Przedszkole nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu
Publiczne Przedszkole nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu
Publiczne Przedszkole nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu
Publiczne Przedszkole nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu
Publiczne Przedszkole nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
Publiczne Przedszkole nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu
Gmina Ujazd:
Publiczne Przedszkole w Ujeździe
Publiczne Przedszkole w Ujeździe oddział w Starym Ujeździe
Gmina Izbicko:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otmicach
Gmina Dobrodzień:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gosławicach
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu
Gmina Reńska Wieś:
Publiczne Przedszkole w Mechnicy
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy oddział w Łężcach
Gmina Leśnica:
Szkoła Podstawowa w Leśnicy
Publiczne Przedszkole w Leśnicy
Publiczne Przedszkole w Leśnicy oddział w Dolnej
Publiczne Przedszkole w Leśnicy oddział w Kadłubcu
Publiczne Przedszkole w Leśnicy oddział Góra Św. Anny
Gmina Gogolin:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie oddział w Zakrzowie
Niepubliczne Przedszkole „Przedszkole w Ogrodzie” w Kamionku
Gmina Cisek:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
Gmina Pawłowiczki:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowiczkach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakszu
Gmina Walce:
Publiczne Przedszkole w Brożcu
Publiczne Przedszkole w Brożcu oddział Kromołowie
Publiczne Przedszkole w Walcach
Publiczne Przedszkole w Walcach oddział w Straduni
Publiczne Przedszkole w Walcach oddział w Rozkochowie
Gmina Zdzieszowice:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach
Gmina Kolonowskie:
Publiczne Przedszkole nr 1 w Kolonowskiem
Gmina Polska Cerekiew:
Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi
 
Działanie realizowane jest w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony