Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z uchwałą nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” gminy należące do Związku Międzygminnego „Czysty Region” należą do Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

 

                   
Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2017.

Funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych:

·      Instalacja MBP:

1)    Instalacja MBP zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu

2)    Instalacja MBP zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kędzierzynie – Koźlu

·      Kompostownia:

1)    Kompostownia zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu

2)    Kompostownia zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kędzierzynie - Koźlu

·      Składowisko:

1)    Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu

2)    Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu

3)    Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kielczy

4)    Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szymiszowie

 

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu Południowo-Wschodniego:

(do czasu uruchomienia lub uzyskania przez regionalne instalacje wystarczającej mocy przerobowej do przetwarzania odpadów komunalnych z regionu)

  • Instalacja MBP:

1)   Instalacja MBP zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ciężkowicach

2)   Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu

3)   Instalacja MBP zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach (Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami – Nysa w Domaszkowicach)

  • Kompostownia:

1)   Kompostownia zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głubczycach

  • Składowisko:

1)    Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krasowej

2)    Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Grabówka

3)    Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ciężkowicach

4)    Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pawłowiczkach

5)    Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głubczycach

6)    Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Baborowie

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony