Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Obowiązujące akty prawne

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE:
 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Czysty Region":

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

Górne stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu:
ZMIANY  - wchodzą w życie 3 marca 2021 r.:

Termin uiszczania opłat (bez zmian):

Wzór deklaracji: Usługa dodatkowa (obowiązuje od 1 grudnia 2020 r.):

Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych i objęcie wybranych nieruchomości niezamieszkałych system realizowanym przez Związek:
 
Akty prawne obowiązujące do 31 grudnia 2020 r.:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Czysty Region":
 
Obowiązujący_Regulamin_utrzymania_czystości_i_porządku_na_terenie_ZMCR_-_tekst_ujednolicony.pdf (448 kB)

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony