Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Postępowanie z odpadami w okresie epidemii koronawirusa

W związku z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi przez mieszkańców w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19, Związek Międzygminny „Czysty Region” przekazuje niezbędne informacje dot. postępowania z odpadami w czasie epidemii.
 
ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE:
  • środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 
Ww. odpadów NIE WOLNO wrzucać do pojemnika/worka żółtego (do gromadzenia odpadów selektywnych).
 
ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE, OBJĘTE KWARANTANNĄ:
  • Odpady powinny być posegregowane i wrzucone do właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
  • Maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, które były stosowane przez osoby zdrowe, trzeba umieścić w worku, który następnie trzeba zawiązać i wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.
 
ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE W IZOLACJI
(CHORE LUB PODEJRZANE O CHOROBĘ ZAKAŹNĄ):
W przypadku odpadów zmieszanych:
  • odpady gromadzimy w worku przeznaczonym na ten cel;
  • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie należy zgniatać, w miarę możliwości spryskać worek preparatem wirusobójczym;
  • po zamknięciu (zawiązaniu) worka osoba przebywająca w izolacji,  po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawia worek z odpadami z pomieszczenia w którym przebywa;
  • osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem; dodatkowo oznacza worek literą „C” oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka;
  • po wyrzuceniu odpadów do właściwego pojemnika należy zdjąć rękawice ochronne oraz umyć i zdezynfekować ręce;
  • od zamknięcia worka należy odczekać 72 godziny przed przekazaniem odpadów do odbioru.
 
W przypadku odpadów segregowanych:
  • przed przekazaniem odpadów segregowanych do odbioru należy odczekać  9 dni (najlepiej wystawić je po zakończeniu izolacji).  Odpady takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, meble powinny być pozostawione w domu i przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdy tylko zakończy się izolacja.
    Zgodnie ze wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej po 9-ciu dniach odpady przestają stanowić zagrożenie.
 
Związek Międzygminny „Czysty Region” jak i osoby zajmujące się bezpośrednią zbiórką odpadów nie posiadają informacji o osobach objętych kwarantanną i izolacją, dane takie posiada jedynie wojewoda, policja oraz ośrodek pomocy społecznej. W związku z tym stosowanie się do powyższych zaleceń w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo pracowników, którzy w sposób bezpośredni mają styczność z odpadami.
Prosimy mieszkańców o poważne podejście do tematu i stosowanie się do powyższych wytycznych, ponieważ tylko  odpowiedzialne działanie gwarantuje skuteczną walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Instrukcję do pobrania znajdą Państwo poniżej, natomiast Wytyczne ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Klimatu można pobrać tutaj.
INSTRUKCJA_POSTĘPOWANIA_Z_ODPADAMI_W_IZOLACJI_COVID19.pdf (310 kB)

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony