Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Postępowanie z odpadami w okresie epidemii koronawirusa

W związku z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi przez mieszkańców w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19, Związek Międzygminny „Czysty Region” przekazuje niezbędne informacje dot. postępowania z odpadami w czasie epidemii.
 
ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE:
  • środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 
Ww. odpadów NIE WOLNO wrzucać do pojemnika/worka żółtego (do gromadzenia odpadów selektywnych).
 
ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE, OBJĘTE KWARANTANNĄ:
  • Odpady powinny być posegregowane i wrzucone do właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
  • Maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, które były stosowane przez osoby zdrowe, trzeba umieścić w worku, który następnie trzeba zawiązać i wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.
 
ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE W IZOLACJI
(CHORE LUB PODEJRZANE O CHOROBĘ ZAKAŹNĄ):
W przypadku odpadów zmieszanych:
  • odpady gromadzimy w worku przeznaczonym na ten cel;
  • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie należy zgniatać, w miarę możliwości spryskać worek preparatem wirusobójczym;
  • po zamknięciu (zawiązaniu) worka osoba przebywająca w izolacji,  po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawia worek z odpadami z pomieszczenia w którym przebywa;
  • osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem; dodatkowo oznacza worek literą „C” oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka;
  • po wyrzuceniu odpadów do właściwego pojemnika należy zdjąć rękawice ochronne oraz umyć i zdezynfekować ręce;
  • od zamknięcia worka należy odczekać 72 godziny przed przekazaniem odpadów do odbioru.
 
W przypadku odpadów segregowanych:
  • przed przekazaniem odpadów segregowanych do odbioru należy odczekać  9 dni (najlepiej wystawić je po zakończeniu izolacji).  Odpady takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, meble powinny być pozostawione w domu i przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdy tylko zakończy się izolacja.
    Zgodnie ze wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej po 9-ciu dniach odpady przestają stanowić zagrożenie.
 
Związek Międzygminny „Czysty Region” jak i osoby zajmujące się bezpośrednią zbiórką odpadów nie posiadają informacji o osobach objętych kwarantanną i izolacją, dane takie posiada jedynie wojewoda, policja oraz ośrodek pomocy społecznej. W związku z tym stosowanie się do powyższych zaleceń w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo pracowników, którzy w sposób bezpośredni mają styczność z odpadami.
Prosimy mieszkańców o poważne podejście do tematu i stosowanie się do powyższych wytycznych, ponieważ tylko  odpowiedzialne działanie gwarantuje skuteczną walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Instrukcję do pobrania znajdą Państwo poniżej, natomiast Wytyczne ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Klimatu można pobrać tutaj.
INSTRUKCJA_POSTĘPOWANIA_Z_ODPADAMI_W_IZOLACJI_COVID19.pdf (310 kB)

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony