Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

PSZOK

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym mieszkańcy gminy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Do czasu powstania stacjonarnych PSZOK na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” funkcjonują  Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). Więcej informacji na temat funkcjonowania MPSZOK znajdą Państwo TUTAJ.

5 stycznia 2021 r. uruchomiony został stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Zdzieszowice. Od 15 kwietnia 2021 r. z PSZOK Zdzieszowice korzystać mogą także mieszkańcy miejscowości Leśnica, Góra Św. Anny, Krasowa, Lichynia, Poręba i Wysoka.

Kliknij w obrazek i przejdź na stronę PSZOK Zdzieszowice:


1 października 2021 r. uruchomiono stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Kolonowskie:


15 października 2021 r. uruchomiono stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Dobrodzień:


2 marca 2022 r. uruchomiono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Gogolin:


Zapoznaj się z załączonym regulaminem PSZOK oraz wykazem frakcji i limitów odpadów przyjmowanych na PSZOK i MPSZOK w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej do Związku Międzygminnego "Czysty Region"
- nowy wykaz obowiązuje od 25 czerwca 2021 r.

W razie dostarczenia do PSZOK odpadów powyżej określonego limitu, pobierane są następujące opłaty za odbiór i zagospodarowanie:
a) w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 0,50 zł
b) w przypadku zużytych opon - 0,50 zł
- za każdy kilogram odpadów przekraczający obowiązujący limit.
Regulamin_PSZOK_tekst_jednolity_2022.pdf (124 kB)
Rodzaj_i_ilość_odpadów_przyjmowanych_na_PSZOK_i_MPSZOK_obowiązuje_od_1_stycznia_2022.pdf (138 kB)

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony