Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Zbiórka Akcyjna

Każdy mieszkaniec gminy członkowskiej Związku Międzygminnego „Czysty Region” objęty systemem gospodarowania odpadami komunalnymi może co najmniej dwa razy do roku, spod nieruchomości, oddać  w ramach zbiórki akcyjnej odpady wielkogabarytowe (dywany, wykładziny, meble domowe i ogrodowe, materace, wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów).

W zabudowie jednorodzinnej odpady należy wystawić przed posesją, natomiast w zabudowie wielorodzinnej - przy altanach śmietnikowych - najwcześniej dzień przed zbiórką, a najpóźniej do godziny 6 rano w dniu zbiórki.

Co to są odpady wielkogabarytowe? to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy np. stoły, szafy, krzesła, tapczany, łóżka, dywany, materace itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczamy odpadów takich jak:
*gruz ceglany, płytki, odpady poremontowe, w tym opakowania po farbach i klejach, bioodpady, kartony - tego typu odpady należy oddać do MPSZOK;
*worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi - tego typu odpady należy odpowiednio wysegregować;
* części samochodowe - to odpady nie zaliczane do odpadów komunalnych - należy je oddać np. na stacji demontażu pojazdu, u mechanika;
* opony

 

W ramach zbiórki akcyjnej nie będą odbierane odpady: wystawione bezpośrednio na posesji, elementy karoserii i tapicerki samochodowej, odpady o gabarytach uniemożliwiających ręczny załadunek na jednostkę transportującą, szyby zespolone, szyby samochodowe, zmieszane odpady komunalne (również te w workach), odpady zielone (trawa, liście, gałęzie), odpady poremontowe (gruz, kafelki, płyty gipsowe), popiół, żużel, piasek, ziemia itp.

UWAGA! Związek Międzygminny „Czysty Region” nie odbiera odpadów takich jak: styropian dociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierające azbest, odpady poprodukcyjne, częsci samochodowe (nie są to odpady komunalne). Mieszkaniec ma obowiązek zapewnić prawidłową utylizację takich odpadów we własnym zakresie poprzez kontakt z odpowiednią firmą.


 

Punkty zbiórki odpadów problemowych

 

Punkt

 

Rodzaj odpadu

Roczny górny limit

na mieszkańca

Apteki

Leki*
Uwaga! Blistry (opakowania plastikowo-aluminiowe po lekach) wrzucamy do odpadów zmieszanych.
Pudełka kartonowe i ulotki wrzucamy do pojemnika lub worka na papier.

Bez ograniczeń

Placówki oświatowe,

urzędy, sklepy

 

Baterie*

 

Bez ograniczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Bioodpady

Bez ograniczeń

Odpady wielkogabarytowe

Bez ograniczeń

Opony

4 szt.

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 

300 kg

Szkło opakowaniowe

Bez ograniczeń

Tworzywa sztuczne i metale

Bez ograniczeń

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny*

Bez ograniczeń

Rozpuszczalniki*

Bez ograniczeń

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. opakowania po farbach)*

Bez ograniczeń

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne*

Bez ograniczeń

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne*

Bez ograniczeń

Leki, igły, strzykawki*

Bez ograniczeń

 *odpady niebezpieczne
    

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony