Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Zbiórka Akcyjna

Każdy mieszkaniec gminy członkowskiej Związku Międzygminnego „Czysty Region” objęty systemem gospodarowania odpadami komunalnymi może co najmniej dwa razy do roku, spod nieruchomości, oddać bezpłatnie w ramach zbiórki akcyjnej takie odpady jak:

  • odpady wielkogabarytowe (dywany, wykładziny, meble domowe i ogrodowe, materace, wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów)
  • zużyte opony samochodowe o średnicy nieprzekraczającej 56 cm (do 22 cali) - do 31 grudnia 2020 r.
    • UWAGA! Od 1 stycznia 2021 r. opony odbierane będą wyłącznie na MPSZOK lub PSZOK!

W zabudowie jednorodzinnej odpady należy wystawić przed posesją najpóźniej do godziny 6 rano. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej odpady należy wystawić przy altanach śmietnikowych najpóźniej w dniu wywozu do godziny 6 rano.

Co to są odpady wielkogabarytowe? to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy np. stoły, szafy, krzesła, tapczany, łóżka, dywany, materace itp.
Do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczamy odpadów takich jak:
*gruz ceglany, płytki, odpady poremontowe, w tym opakowania po farbach i klejach, odpady ogrodowe - tego typu odpady należy oddać do MPSZOK
*worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi - tego typu odpady należy odpowiednio wysegregować
 

W ramach zbiórki akcyjnej nie będą odbierane odpady: wystawione bezpośrednio na posesji, elementy karoserii i tapicerki samochodowej, odpady o gabarytach uniemożliwiających ręczny załadunek na jednostkę transportującą, szyby zespolone, szyby samochodowe, zmieszane odpady komunalne (również te w workach , odpady zielone (trawa, liście, gałęzie), odpady poremontowe (gruz, kafelki, płyty gipsowe), popiół, żużel, piasek, ziemia itp.

UWAGA! Związek Międzygminny „Czysty Region” nie odbiera odpadów takich jak: styropian dociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierające azbest, opakowania po materiałach budowlanych oraz odpady poprodukcyjne (nie są to odpady komunalne). Mieszkaniec ma obowiązek zapewnić prawidłową utylizację takich odpadów we własnym zakresie poprzez kontakt z odpowiednią firmą odbierającą tego typu odpady.
 

Punkty zbiórki odpadów problemowych

 

Punkt

 

Rodzaj odpadu

Roczny górny limit

na mieszkańca

Apteki

Leki, opakowania po lekach*

Bez ograniczeń

Placówki oświatowe,

urzędy, sklepy

 

Baterie*

 

Bez ograniczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Bez ograniczeń

Odpady zielone z ogrodów i parków

Bez ograniczeń

Wielkogabarytowe - meble

Bez ograniczeń

Wielkogabarytowe z metalu

Bez ograniczeń

Opony

4 szt.

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 

300 kg

Szkło opakowaniowe

Bez ograniczeń

Odpady suche

Bez ograniczeń

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Bez ograniczeń

Metale

Bez ograniczeń

Rozpuszczalniki*

0,5 l

Odczynniki fotograficzne*

0,5 l

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne*

0,5 l

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne*

0,5 l

Leki*

100 g

 *odpady niebezpieczne
    

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony