Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region” zostały dostosowane do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 stycznia 2021 r. na mieszkańców i właścicieli tzw. nieruchomości niezamieszkałych (firm, instytucji) czekają ważne zmiany.
 
1. Obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych dla wszystkich
Czy wiesz, że tylko 66% Polaków deklaruje, że segreguje odpady? Teraz będzie musiało się to zmienić. Ustawa narzuca obowiązkową segregację odpadów komunalnych dla właścicieli wszystkich typów nieruchomości, co zostało uwzględnione w przyjętym regulaminie utrzymania czystości i porządku. Do podstawowych frakcji należą:Pozostałe frakcje odpadów podlegające obowiązkowej, selektywnej zbiórce zgodnie z ustawą i regulaminem to: odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia i ich opakowania, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, opony, a także odpady powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. Gdzie jest miejsce tych odpadów? Przede wszystkim na PSZOK (lub mPSZOK), ponadto odpady wielkogabarytowe mieszkańcy mogą oddać podczas organizowanych zbiórek akcyjnych.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zostali ustawowo zobowiązani do złożenia nowych deklaracji od 1 stycznia 2021 r. Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.
 
2. Zmiany w systemie zbiórek akcyjnych i mPSZOK
Od nowego roku opony nie będą odbierane podczas zbiórek akcyjnych. Ze względu na obowiązujący limit (4 szt / mieszkańca / rok) należy je dostarczać do mPSZOK lub PSZOK. Co więc można wystawiać podczas zbiórki? Odpady wielkogabarytowe, czyli meble (np. stoły, krzesła, szafy, łóżka, tapczany), materace, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, ramy okienne, drzwi wewnętrzne i wejściowe, choinki bożonarodzeniowe. Odpady muszą być pozbawione elementów szklanych.

>> Dbaj o czystość w swoim otoczeniu i miejscu gromadzenia odpadów - odpady wielkogabarytowe wystawiaj nie wcześniej niż na dzień przed terminem organizacji zbiórki akcyjnej!
 
W przypadku mPSZOK, od stycznia 2021 r. będzie można do nich dostarczyć odpady w postaci igieł i strzykawek powstających w naszych domach (np. po insulinie), a także popiół oraz, poza oponami z samochodów osobowych, opony jednośladów. Zwiększono także limit przyjęcia olejów i tłuszczy do 1 litra na mieszkańca na rok.

Aktualny wykaz frakcji przyjmowanych na PSZOK lub mPSZOK znajdziesz TUTAJ.

3. Zniżka za kompostowanie pod pewnymi warunkami
Zgodnie z ustawą, właściciel nieruchomości jednorodzinnej kompostujący bioodpady może ubiegać się o zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby skorzystać ze zniżki musi spełnić następujące warunki:
  • kompostować bioodpady:
    • w kompostowniku lub pryzmie zapewniając dostęp powietrza do wszystkich warstw kompostu
    • w sposób niepowodujący uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich
    • zapewniając odprowadzanie nadmiaru wilgoci, łatwe nawilżanie materiału
  • złożyć nową deklarację na druku obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.
W przypadku skorzystania ze zwolnienia za kompostowanie, nieruchomość nie zostanie wyposażona w brązowy pojemnik do zbierania bioodpadów. Więcej informacji na temat zniżki znajdziesz TUTAJ.

4. Duże zmiany dla właścicieli i zarządców nieruchomości niezamieszkałych – firm, instytucji, rodzinnych ogrodów działkowych
Z dniem 1 stycznia 2021 r.  nieruchomości niezamieszkałe* zostaną wyłączone z systemu gospodarowania odpadami realizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”.
 
*wyjątek stanowią nieruchomości niezamieszkałe takie jak gminne jednostki organizacyjne, gminne spółki, przedszkola i szkoły podstawowe (w rozumieniu Prawa oświatowego), żłobki i kluby dziecięce, które dobrowolnie mogą przystąpić do systemu realizowanego przez Związek.

Od tego dnia złożona deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych przestanie obowiązywać z mocy prawa, a odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Związek. Pojemniki należące do operatora zostaną zabrane z nieruchomości do końca br.
 
Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkuje m.in. obowiązkiem zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek.
 
Dbając o finanse przedsiębiorstw i instytucji wyłączonych z systemu, Zgromadzenie Związku określiło maksymalne stawki opłat za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości nieobjętych systemem Związku, których
firmy odbierające odpady nie mogą przekroczyć.

Więcej informacji:    
5. Obowiązujące akty prawne
Obowiązujące akty prawne dotyczące wysokości opłat oraz systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Czysty Region" znajdziesz tutaj.

6. Nowe druki deklaracji i zgłoszenia selektywnego zbierania popiołu

Obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. druki deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych wyrażających chęć przystąpienia do systemu realizowanego przez Związek, druk zgody przystąpienia tych nieruchomości do systemu, druki deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych czy zgłoszenia selektywnego zbierania popiołu znajdziesz TUTAJ.

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony