Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

"ELEKTROŚMIECI" 
CZYLI  ZUŻYTY  SPRZĘT  ELEKTRYCZNY  I  ELEKTRONICZNY

 21 października 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zgodnie z którą wyrzucanie zużytego sprzętu do pojemnika na odpady komunalne, lasu lub innego nieodpowiedniego miejsca grozi grzywną nawet do 5.000 zł. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstwa domowego, czyli każdy  mieszkaniec, zobowiązany jest do oddania zużytego sprzętu zbierającemu sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

           
Ustawodawca podzielił  sprzęt elektryczny i elektroniczny na następujące grupy :        
Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
 • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
 • sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,
 • sprzęt audiowizualny,
 • sprzęt oświetleniowy,
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych
  narzędzi przemysłowych,
 • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
 • przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów,
 • przyrządy do nadzoru i kontroli,
 • automaty do wydawania.

Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 Co zrobić ze starym, zużytym sprzętem?

Zużyty sprzęt możemy oddać bezpłatnie:


Ogólnopolski rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu  Ochrony Środowiska : www.gios.gov.pl  pod nazwą „Rejestr ZSEIE” - http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

Wykaz_przedsiebiorcow__ZSEIE.doc (104 kB)

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony