Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

18 października uruchamiamy PSZOK dla mieszkańców gminy Leśnica w Krasowej

12.10.2022
18 października 2022 roku uruchomiony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Leśnica w Krasowej.

PSZOK powstał w ramach projektu "Budowa PSZOK na terenie gminy Leśnica zrzeszonej w Związku Międzygminnym "Czysty Region" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji wyniosła 1 683 010,00 zł, a kwota dofinansowania 999 999,41 zł.PSZOK odbierać będzie posegregowane odpady od mieszkańców gminy Leśnica w następujących godzinach pracy:
wtorek - od godz. 13.00 do godz. 17.00
czwartek - od godz. 8.00 do godz. 13.00
piątek - od godz. 13.00 do godz. 17.00
sobota - od godz. 9.00 do godz. 14.00


UWAGA! W związku z otwarciem PSZOK w Krasowej nie będzie już możliwości oddania odpadów przez mieszkańców gminy Leśnica do PSZOK w Zdzieszowicach.

CO TO JEST PSZOK?
PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Leśnica w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

CO NALEŻY ZE SOBĄ ZABRAĆ?
Przyjęcie odpadów możliwe jest za okazaniem potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc lub potwierdzenia opłaty czynszu w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej.


JAKIE ODPADY BĘDĄ PRZYJMOWANE?
Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać do PSZOK następujące odpady komunalne (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):
 1. Bioodpady: surowe odpady roślinne (np. obierki z warzyw i owoców) powstające w gospodarstwach domowych, trawa, kwiaty, liście, rozdrobnione gałęzie (o maksymalnej długości 30 cm).
 2. Popiół: z palenisk przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń na pobyt ludzi i do ogrzewania wody do celów sanitarnych.
 3. Odpady wielkogabarytowe: meble, okna bez szyb, łóżka, materace, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, choinki, drzwi.
 4. Opony: opony samochodów osobowych o średnicy nieprzekraczającej 23 cali, opony jednośladów – obowiązuje limit 4 szt. na mieszkańca na rok.
 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe: powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych samodzielnie przez mieszkańców: gruz, beton, płyty kartonowo-gipsowe; zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych (armatura łazienkowa) - obowiązuje limit 300 kg na mieszkańca na rok.
 6. Szkło płaskie: szyby okienne, drzwiowe.
 7. Szkło opakowaniowe: opakowania szklane bez zawartości (słoiki, butelki, szklane opakowania po kosmetykach).
 8. Papier: opakowania z papieru i tektury (papierowe pudełka, kartony), papier i tektura (makulatura, gazety i czasopisma, zeszyty, katalogi).
 9. Opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach).
 10. Styropian opakowaniowy
 11. Tworzywa sztuczne i metale: puszki, garnki metalowe, patelnie; plastikowe opakowania po żywności, kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej.
 12. Tworzywa sztuczne inne niż opakowaniowe: wiadra, miski, kosze.
 13. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: zużyte urządzenia zawierające freony (lodówki, chłodziarki, klimatyzatory, dystrybutory wody), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki), zabawki i inne sprzęty zasilane baterią lub podłączane do prądu (np.: pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, aparaty fotograficzne, telefony, telewizory, komputery, drukarki, odkurzacze, żelazka).
 14. Baterie i akumulatory
 15. Opakowania zawierające odpady niebezpieczne: opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi; opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. opakowania po farbach).
 16. Przeterminowane leki
 17. Chemikalia: rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne.
 18. Odpady o charakterze medycznym: odpady niebezpieczne niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (np. igły po insulinie).
 19. Oleje i tłuszcze: jadalne (np. olej z frytkownicy); inne niż jadalne stanowiące odpad niebezpieczny.

JAKICH ODPADÓW PSZOK NIE PRZYJMUJE?
PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zmieszanych odpadów budowlanych, części samochodowych i odpadów z działalności gospodarczej i rolniczej, papy, wełny mineralnej, płyt eternitowych, styropianu ociepleniowego.


JAKIE SĄ ZASADY FUNKCJONOWANIA PSZOK?


WIĘCEJ INFORMACJI, W TYM REGULAMIN PSZOK ZNAJDZIESZ TUTAJ.
« powrót

Komunikaty

Menu Strony