Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Informacja dla mieszkańców gminy Gogolin

16.11.2021
Z dniem 1 stycznia 2022 r. Gmina Gogolin stanie się członkiem Związku Międzygminnego "Czysty Region". Związek zrzesza aktualnie 12 gmin województwa opolskiego, tworzy i obsługuje wspólny system gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na przystąpienie gminy do Związku na właścicieli nieruchomości czekają ważne zmiany w systemie gospodarowania odpadami.

1. OBOWIĄZKOWO ZŁÓŻ NOWĄ DEKLARACJĘ
 • Właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie zobowiązany do złożenia nowej, pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1.01.2022 r.
 • Deklaracje należy złożyć do 15.12.2021 r.
 • Jeśli na terenie nieruchomości powstaje popiół, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do selektywnej zbiórki tego odpadu we własnym pojemniku. Aby popiół z nieruchomości został odebrany, należy wraz z drukiem deklaracji złożyć „Zgłoszenie selektywnego zbierania popiołu”.
 • Zbieranie deklaracji oraz zgłoszenia selektywnego zbierania popiołu odbędzie się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej gminy, na tablicach ogłoszeń i w lokalnych gazetach. Wypełnioną deklarację i zgłoszenie można także złożyć w biurze Związku i Urzędzie Miejskim lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres Związku (ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle). Od 1 grudnia będzie możliwość wysłania deklaracji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
 • Druki deklaracji oraz zgłoszenia selektywnego zbierania popiołu będzie można także pobrać ze strony www.czystyregion.pl w zakładce „Deklaracje” -> „Druki do pobrania”.
 • Wzór prawidłowego wypełnienia druków znajdą Państwo poniżej.
 
2. SPRAWDŹ NOWE STAWKI OPŁAT I TERMIN PŁATNOŚCI
 • Od 1 stycznia 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 27,00 zł miesięcznie od mieszkańca, przy czym:
• każdy piąty mieszkaniec nieruchomości: 21,50 zł miesięcznie;
• każdy szósty i kolejny mieszkaniec nieruchomości: 15,50 zł miesięcznie.

W przypadku kompostowania wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, właścicielowi nieruchomości jednorodzinnej przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. W przypadku skorzystania ze zniżki, nieruchomość nie zostanie wyposażona w pojemnik koloru brązowego.

UWAGA:
 • Każdy właściciel nieruchomości, który złoży deklarację, otrzyma listownie nowy indywidualny rachunek bankowy przydzielony przez Związek dla każdej nieruchomości, na który należy wnosić opłatę w wysokości określonej w deklaracji (wyłącznie przelewem).
 • Opłat należy dokonywać miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, np. za miesiąc styczeń – do końca stycznia, za miesiąc luty – do końca lutego itd.
 • Od 1 stycznia nie będzie możliwości dokonywania opłat w kasie Urzędu Miejskiego i u sołtysów.


3. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZWIĄZKU
 • Poza segregacją odpadów tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, właściciele nieruchomości będą nadal zobowiązani do selektywnego zbierania popiołu - w pojemniku zakupionym przez właściciela nieruchomości.
-> WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W POJEMNIKI I WORKI
W ramach opłaty Związek wyposaża nieruchomości zamieszkałe:
 •  w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki na odpady zmieszane, bioodpady, metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier;
 • w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki na odpady zmieszane, bioodpady oraz worki do selektywnej zbiórki metali i tworzyw sztucznych, szkła, papieru.
-> POJEMNIK NA POPIÓŁ zapewnia właściciel nieruchomości. Popiół należy gromadzić w pojemniku koloru szarego o pojemności 120 lub 240 litrów. Istnieje możliwość zakupu pojemnika w KPW Gogolin Sp. z o.o.

-> WORKI NA METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER: w przypadku zabudowy jednorodzinnej odbiór tych odpadów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach (operator dostarczy półroczny pakiet worków, a w przypadku ich wyczerpania należy zgłosić zapotrzebowanie do Biura Informacji i Obsługi Mieszkańców). Można używać worków poprzedniego operatora - ważne, by na daną frakcje stosować worki w odpowiednim kolorze (zielonym, żółtym lub niebieskim).
 
SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW:
ZBIÓRKA AKCYJNA – zbiórka odpadów wielkogabarytowych spod nieruchomości
- meble (np. stoły, krzesła, szafy, łóżka, tapczany), materace, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, ramy okienne, drzwi wewnętrzne i wejściowe, choinki bożonarodzeniowe. Odpady muszą być pozbawione elementów szklanych.
Opony i sprzęt elektryczny nie będą odbierane.
 
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) ul. Ligonia 15, Gogolin
- opony samochodowe i jednośladów (4 szt. / mieszkańca / rok), odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg / mieszkańca / rok – gruz, płyty gips/karton, ceramika sanitarna), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, styropian opakowaniowy, leki, igły i strzykawki, baterie i akumulatory, oleje, tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, bioodpady, chemikalia, opakowania zawierające odpady niebezpieczne, popiół
DNI I GODZINY OTWARCIA PSZOK PODAMY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

->  HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH udostępnione będą na stronach internetowych Urzędu Miejskiego i Związku, a w przypadku zabudowy jednorodzinnej będą dostarczane na posesje.

->  OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE dotyczące stawek opłat, obowiązków właścicieli nieruchomości, w tym Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” dostępne są na stronie www.czystyregion.pl w zakładce „Nasz system” -> „Obowiązujące akty prawne”.
 
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Informacji i Obsługi Mieszkańców Związku.

Godziny urzędowania:
poniedziałek  7.00-16.00
wtorek-czwartek  7.00-15.00
piątek 7.00 - 14.00

 

POKÓJ NR 213 (I piętro)
ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

 

tel. (+48) 77 446 11 93 lub (+48) 77 446 11 97
fax: + 48 77- 445 -93- 14
e-mail:biuro@czystyregion.pl
WZÓR_-_deklaracja_dla_zabudowy_jednorodzinnej_-_bez_ulgi_za_kompostowanie.pdf (2422 kB)
WZÓR_deklaracja_dla_zabudowy_jednorodzinnej_z_ulgą_za_kompostowanie.pdf (2422 kB)
« powrót

Komunikaty

Menu Strony