Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

INFORMACJA DLA OSÓB I INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY

06.05.2022
Od dnia 1 maja 2022 r. osoby i instytucje przyjmujące pod dach uciekinierów z Ukrainy są zobowiązane złożyć do Związku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Do końca kwietnia br. to Związek z opłat mieszkańców pokrywał koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, które wytwarzali uciekinierzy z Ukrainy. Osoby te traktowane były jako tymczasowo przebywający goście. Mając jednak na względzie stale rosnące koszty systemu oraz brak możliwości odzyskania poniesionych nakładów, a także z uwagi na zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podjęto decyzje o obowiązku złożenia deklaracji.

Nową (pierwszą) deklaracje obowiązującą od 1 maja składa właściciel nieruchomości lub podmiot przyjmujący uciekinierów na tej nieruchomości, a nie będący jej właścicielem. Dotyczy to także właścicieli nieruchomości niezamieszkałych objętych i nie objętych wcześniej systemem, jednakże złożenie deklaracji nie zwalnia ich z obowiązku zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów (lub, w przypadku nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem, tj. szkoły, świetlice – złożenia deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałej). W przypadku zabudowy wielorodzinnej, o zmianie liczby lokatorów należy powiadomić właściwego zarządcę.

Każda nieruchomość, w której przebywają uciekinierzy, zostaje objęta systemem gospodarowania odpadów i jest traktowana jako nieruchomość zamieszkała.
 

Przykład:

1) Mieszkam w domu jednorodzinnym, przyjąłem 3 osoby z Ukrainy. Co powinienem zrobić?
- należy złożyć nową deklarację dla nieruchomości jednorodzinnej zawierającą aktualną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość;
 
2) Jednostka samorządowa przyjęła grupę (30 osób) z Ukrainy, których zakwaterowała w budynku świetlicy. Jakie działania powinna podjąć?
- należy złożyć odrębną, pierwszą deklarację jak dla nieruchomości jednorodzinnej obejmującą liczbę przyjętych obywateli Ukrainy; Związek podejmie decyzje dotyczącą częstotliwości odbioru i podstawi odpowiednią liczbę pojemników na odpady;

3) Użyczyłem mieszkania w bloku rodzinie z Ukrainy. Co powinienem zrobić?
- należy powiadomić zarządcę budynku.
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na indywidualny numer bankowy. W przypadku zabudowy wielorodzinnej opłatę należy wnosić na zasadach określonych przez zarządcę nieruchomości.

Kiedy złożyć deklarację?
Deklarację obowiązującą od 1 maja należy złożyć niezwłocznie do biura Związku Międzygminnego „Czysty Region". Druki deklaracji znajdą Państwo TUTAJ.

Deklaracje można złożyć:
- w siedzibie Związku Międzygminnego „Czysty Region” ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle;
- za pośrednictwem wójta/burmistrza/prezydenta właściwego według miejsca położenia nieruchomości;
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP;
lub wysłać pocztą tradycyjną na adres biura Związku.

Przypominamy także o obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Instrukcje w języku ukraińskim można pobrać TUTAJ.
« powrót

Komunikaty

Menu Strony