Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

KONKURS NA EKOALTANĘ ŚMIETNIKOWĄ

17.07.2023
Związek Międzygminny „Czysty Region” organizuje konkurs na ekoaltanę śmietnikową! 

Celem Konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców zabudowy wielorodzinnej w zakresie właściwego postępowania z odpadami jak i podkreślenie odpowiedzialności za utrzymanie czystości
i porządku w altanach śmietnikowych.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi  25 000,00zł!
Komisja konkursowa przyzna nagrody główne oraz nagrody wyróżnienia na podstawie uzyskanych punktów z podziałem na 3 kategorie: gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska (szczegóły w Regulaminie konkursu).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz dokonanie zgłoszenia przez administratora, zarządcę nieruchomości wielorodzinnych lub inny podmiot uprawniony do reprezentowania wspólnoty altany śmietnikowej.
Przystąpienie do konkursu wiąże się z wypełnieniem i wysłaniem karty zgłoszenia na adres mailowy: edukacja@czystyregion.pl wraz z załączonymi zdjęciami przedstawiających altanę śmietnikową (max 4-6 zdjęć).
Na zgłoszenia czekamy do dnia 13 sierpnia 2023r.!

Konkurs stanowi element kampanii edukacyjno-informacyjnej „MAMY RADY NA ODPADY” realizowanej
w ramach projektu „MAMY RADY NA ODPADY” – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego
i jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
« powrót

Komunikaty

Menu Strony