Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Konsultacje społeczne Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”

27.08.2020
Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region”
ogłasza konsultacje społeczne w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
(27.08.2020r. – 09.09.2020r.)
 
Termin:
27.08.2020r. – 09.09.2020r.

Przedmiot: 
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt aktu prawa miejscowego:
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu tzw. Regulamin (plik do pobrania poniżej).
 
Cel:
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaistniała konieczność dostosowania uchwały Związku do nowych regulacji prawnych. Konsultacje mają na celu zebranie opinii od wszystkich zainteresowanych, uwag oraz propozycji zmian do ww. projektu i będą prowadzone w terminie od 27 sierpnia do 9 września 2020 r.
 
Zgłaszanie uwag i opinii:
Uwagi i opinie należy składać na formularzu konsultacyjnym, który można pobrać z naszej strony internetowej (plik do pobrania poniżej).
 
Wypełniony formularz należy przesłać:
 1. pocztą tradycyjną na adres Związku Międzygminnego „Czysty Region”, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, lub
 2. pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@czystyregion.pl
- w terminie od 27 sierpnia do 9 września 2020 r., o zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Dodatkowe informacje dotyczące dokumentu:
Konieczność zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” związana jest przede wszystkim ze zmianami wprowadzonymi znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2019r., gdzie w myśl art. 11 ustawy nowelizującej uchwały wydane na podstawie art. 4, art. 6l, 6n, 6r ust. 3 i 4 utracą moc w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli 05.09.2020r. Jednocześnie w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 terminy o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku zostały wydłużone do dnia 31.12.2020r.
Potrzeba uchwalenia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku wynika z konieczności określenia nowych wymagań, skorygowania i doprecyzowania dotychczasowych regulacji i dostosowania regulaminu do planowanych zmian w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Projekt uchwały uwzględnia następujące regulacje:
 • doprecyzowanie pojęć użytych w Regulaminie;
 • wprowadzenie nowych selektywnie zbieranych frakcji odpadów komunalnych (tekstylia, odzież od 2025 roku oraz odpady niebezpieczne niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – odbierane w PSZOK);
 • doprecyzowanie opisu odbierania i gromadzenia odpadów w ramach zbiórki akcyjnej (AKC);
 • rezygnacja z obioru opon w ramach zbiórki akcyjnej (AKC);
 • wprowadzenie zbiórki opon jednośladów w ramach PSZOK/MPSZOK;
 • wprowadzenie zapisu dotyczącego obowiązku wyposażenia w worki/pojemniki właścicieli nieruchomości organizujących imprezy artystyczne, rozrywkowe i sportowe;
 • wskazanie wymagań dotyczących kompostownia bioodpadów;
 • określenie warunków uznania, że odpady są zbierane selektywnie;
 • zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich (zgodnie z ustawą);
 • ustalenie minimalnej częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, przy założeniu wyłączenia tych nieruchomości z systemu (tj. właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne będą zobowiązani do podpisania indywidualnych umów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej);
 • zaktualizowanie wymagań wynikających z WPGO.
 
Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie umieszczona na stronie internetowej
ZM „Czysty Region” nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.
Projekt_regulaminu_utrzymania_czystości_24082020_po_Zarządzie_do_konsult.pdf (394 kB)
Formularz_konsultacji_2020_ZMCR.pdf (383 kB)
Formularz_konsultacji_2020_ZMCR.doc (286 kB)
Ustawa_o_utrzymaniu_czystości_i_porządku_tekst_jednolity.pdf (521 kB)
« powrót

Komunikaty

Menu Strony