Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Oferta pracy - pracownik gospodarczy do obsługi PSZOK w Gogolinie

29.11.2021
Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie - Koźlu poszukuje pracownika do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gogolinie.

WARUNKI PRACY:
praca na 1/2 etatu w systemie:
 • poniedziałek i piątek w godzinach od 14:00 do 18:00,
 • środa w godzinach od 8:00 do 12:00,
 • sobota w godzinach  od 9:00 do 15:00
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 1. Przyjmowanie posegregowanych odpadów od mieszkańców gminy Gogolin zgodnie z katalogiem odpadów i Regulaminem PSZOK.
 2. Weryfikacja pochodzenia odpadów.
 3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. przyjmowania odpadów,
 4. Obsługa klientów PSZOK,
 5. Współpraca z klientami: udzielanie informacji, wskazywanie pojemników,
 6. Obsługa wagi zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz prowadzenie ewidencji odpadów dostarczonych do PSZOK w systemie informatycznym wagi.
 7. Rozliczanie, weryfikacja, wypełnianie oraz przekazywanie odpowiednich dokumentów związanych z ilością i rodzajem odpadów PSZOK,
 8. Prowadzenie ewidencji odpadów przekazanych do PSZOK.
 9. Codzienna  obsługa monitoringu.
 10. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i usterek.
 11. Okresowa kontrola stanu wody w zbiornikach p. pożarowych.
 12. Przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 13. Otwieranie i zamykanie bram wjazdowych po odbiorze pojemników przez firmą obsługującą.
 14. Prace porządkowe polegające m.in. na sprzątaniu pomieszczenia biurowego, dbaniu
  o estetykę terenu PSZOK, koszenie terenu zielonego, odśnieżanie, oraz utrzymywanie
  w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym kontenerów
  i pojemników.
 15. Przygotowanie odpadów do transportu.
 16. Przestrzeganie zasad określonych w regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 17. Współpraca z pracownikami Biura Związku Międzygminnego „Czysty Region”
  w zakresie promocji PSZOK.
 
WYMAGANIA DLA KANDYDATA:
 • znajomość prawidłowej segregacji odpadów obowiązującej na terenie gminy Gogolin,
 • podstawowa obsługa komputera, w tym znajomość podstaw programu Excel,
 • umiejętność rozwiązywania bieżących problemów,
 • dokładność i sumienność,
 • komunikatywność w kontaktach z klientami.
 
Więcej informacji pod nr tel. 501 820 273
Osoby zainteresowane powyższą pracą proszone są o złożenie CV wraz z oświadczeniem kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru osoby do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gogolinie zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) na adres sekretariat@czystyregion.pl
OFERTA_PRACY_PSZOK_Gogolin_v2.pdf (288 kB)
« powrót

Komunikaty

Menu Strony