Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

PSZOK w Leśnicy już otwarty!

26.10.2022
18 października 2022 roku został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Leśnica w Krasowej.


Umowę z Wykonawcą Związek Międzygminny „Czysty Region” zawarł 15 listopada 2021 r. Kontrakt opiewał na kwotę 1 699 000,00 zł i obejmował realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj – wybuduj”. Na część poniesionych kosztów Inwestor otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 999 999,41 zł.
Punkt zlokalizowany przy dawnej ul. Krasowskiej, a obecnie ul. Przemysłowej w Krasowej czynny będzie cztery dni w tygodniu, w tym w każdą sobotę. W związku z otwarciem PSZOK nie będzie już możliwości oddania odpadów przez mieszkańców gminy Leśnica do PSZOK w Zdzieszowicach.

CO TO JEST PSZOK?
PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Leśnica w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.
Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

GODZINY OTWARCIA
wtorek - od godz. 13.00 do godz. 17.00
czwartek - od godz. 8.00 do godz. 13.00
piątek - od godz. 13.00 do godz. 17.00
sobota - od godz. 9.00 do godz. 14.00

JAKIE ODPADY PRZYJMUJE PSZOK?
Mieszkańcy gminy Leśnica mogą nieodpłatnie przekazać do PSZOK następujące odpady komunalne (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):
 1. Bioodpady: surowe odpady roślinne (np. obierki z warzyw i owoców) powstające w gospodarstwach domowych, trawa, kwiaty, liście, rozdrobnione gałęzie (o maksymalnej długości 30 cm);
 2. Popiół: z palenisk przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń na pobyt ludzi i do ogrzewania wody do celów sanitarnych;
 3. Odpady wielkogabarytowe: meble, okna bez szyb, łóżka, materace, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, choinki, drzwi;
 4. Opony: opony samochodów osobowych o średnicy nieprzekraczającej 23 cali – obowiązuje limit 4 szt. na mieszkańca na rok; opony jednośladów;
 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe: powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych samodzielnie przez mieszkańców: gruz, beton, płyty kartonowo-gipsowe; zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych (armatura łazienkowa) - obowiązuje limit 300 kg na mieszkańca na rok;
 6. Szkło płaskie: szyby okienne, drzwiowe;
 7. Szkło opakowaniowe: opakowania szklane bez zawartości (słoiki, butelki, szklane opakowania po kosmetykach);
 8. Papier: opakowania z papieru i tektury (papierowe pudełka, kartony), papier i tektura (makulatura, gazety i czasopisma, zeszyty, katalogi);
 9. Opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach);
 10. Styropian opakowaniowy;
 11. Tworzywa sztuczne i metale: puszki, garnki metalowe, patelnie; plastikowe opakowania po żywności, kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej;
 12. Tworzywa sztuczne inne niż opakowaniowe: wiadra, miski, kosze;
 13. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: zużyte urządzenia zawierające freony (lodówki, chłodziarki, klimatyzatory, dystrybutory wody), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki), zabawki i inne sprzęty zasilane baterią lub podłączane do prądu (np.: pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, aparaty fotograficzne, telefony, telewizory, komputery, drukarki, odkurzacze, żelazka);
 14. Baterie i akumulatory;
 15. Opakowania zawierające odpady niebezpieczne: opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi; opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. opakowania po farbach);
 16. Przeterminowane leki;
 17. Chemikalia: rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne;
 18. Odpady o charakterze medycznym: odpady niebezpieczne niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (np. igły po insulinie);
 19. Oleje i tłuszcze: jadalne (np. olej z frytkownicy); inne niż jadalne stanowiące odpad niebezpieczny
JAKIE ODPADY PODLEGAJĄ LIMITOM?
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe: powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych samodzielnie przez mieszkańców: gruz, beton, płyty kartonowo-gipsowe; zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych (armatura łazienkowa) - obowiązuje limit 300 kg na mieszkańca na rok;
 • Opony: opony samochodów osobowych o średnicy nieprzekraczającej 23 cali - obowiązuje limit 4 szt. na mieszkańca na rok; opony jednośladów

NIE WYRZUCAJ - DAJ DRUGIE ŻYCIE - PRZYWIEŹ LUB ZABIERZ
PSZOK, zapobiegając wytwarzaniu odpadów, przyjmuje rzeczy niebędące odpadami przeznaczone do ponownego użycia (np. meble, zabawki, książki, sprzęt sportowy) na podstawie pisemnego oświadczenia właściciela rzeczy. Przedmioty te muszą być sprawne, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników. Można je przynosić i bezpłatnie odbierać w godzinach pracy PSZOK.

JAKICH ODPADÓW NIE PRZYJMUJE PSZOK?
PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:  styropian ociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierające azbest, opakowania po materiałach budowlanych, części samochodowe oraz odpady poprodukcyjne (nie są to odpady komunalne). Mieszkaniec ma obowiązek zapewnić prawidłową utylizację takich odpadów we własnym zakresie poprzez kontakt z odpowiednią firmą odbierającą tego typu odpady.
 


CO NALEŻY ZE SOBĄ ZABRAĆ?
Przyjęcie odpadów możliwe jest za okazaniem potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc lub potwierdzenia opłaty czynszu w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej.


JAKIE SĄ ZASADY FUNKCJONOWANIA PSZOK?PSZOK w Krasowej powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą „Budowa PSZOK na terenie gminy Leśnica zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”. Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Budowa PSZOK przyczyni się także do wzrostu atrakcyjności gminy, jakości życia i świadomości ekologicznej mieszkańców.
 
Nazwa Beneficjenta: Związek Międzygminny „Czysty Region”
Tytuł projektu: „Budowa PSZOK na terenie gminy Leśnica zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region
Dofinansowanie z UE: 999 999,41 zł
Numer umowy: RPOP.05.02.00-16-0009/19-00
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie: 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

 
« powrót

Komunikaty

Menu Strony