Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Budowa PSZOK na terenie gminy Zdzieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region"BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM
„CZYSTY REGION"

 
Zakres projektu: Projekt dotyczy budowy PSZOK w gminie Zdzieszowice. PSZOK będzie obszarem ogrodzonym, na terenie którego przewidziano plac utwardzony oraz wiatę magazynową, a także kontenerowe pomieszczenie magazynowe i pomieszczenie socjalno-biurowe. Przewiduje się nasadzenia zieleni ozdobnej i izolacyjnej. Projekt obejmuje nadzór, roboty budowlane, zakup wyposażenia PSZOK, działania promocyjne i inf. związane z projektem. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę: wiaty magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, pomieszczenia magazynowego, utwardzenia terenu, wagi z fundamentem, ogrodzenia wraz z bramą, instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem terenu, instalacji kanalizacyjnej, instalacji wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami ppoż.
 
Głównym celem projektu jest budowa PSZOK oraz objęcie mieszkańców gm. Zdzieszowice systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zbieranych selektywnie, w tym odpadów niebezpiecznych. Celami pośrednimi są wzrost atrakcyjności gm. Zdzieszowice do zamieszkania i życia, a także poprawa jakości środowiska przyrodniczego w gminie, wzrost zadowolenia mieszkańców i polepszenie jakości ich życia, wzrost świadomości ekologicznej w społeczności.

Wartość wnioskowanego projektu: 1 084 022,76 zł
Wydatki kwalifikowane:1 084 022,76 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 921 419,34 zł, co stanowi 85% wyd. kwalifikowanych
Wkład własny: 162 603,42 zł
 
Beneficjent:  Związek Międzygminny „Czysty Region”
Okres realizacji: 15.12.2017 – 31.12.2020
Program Operacyjny: RPO WO 2014-2020
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.02.00-16-0008/17-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28.02.2018 r.

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony