Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec"KOMPLEKSOWA KAMPANIA EDUKACYJNA I INFORMACYJNA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CZYSTY REGION" W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI, POD NAZWĄ: „ODPADY JAKO CENNY SUROWIEC"

 
Zakres projektu: Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej o zasięgu regionalnym (wojewódzkim), z częścią działań edukacyjnych na terenie gmin należących do „Czystego Regionu” (11 gmin województwa opolskiego: Kolonowskie, Leśnica, Ujazd, Izbicko, Walce, Zdzieszowice, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś). Kampania skierowana będzie do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców, tj.: osób dorosłych, młodzieży, dzieci, obejmując różnorodne formy przekazu: szkolenia/lekcje tematyczne, spoty radiowe, telewizyjne, gry i konkursy, warsztaty, konferencje, pikniki. Aspekty edukacyjne i informacyjne kampanii dotyczyć będą szczególnie realizacji działań kierunkowych (np. zwiększenie udziału ilości odpadów zbieranych selektywnie w całkowitej masie odpadów komunalnych, segregowanych zgodnie z wymaganiami, promocji właściwego postępowania z odpadami, szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym również postępowania z odpadami biodegradowalnymi, edukacji i promocji z zakresu hierarchii postępowania z odpadami, gospodarki cyrkulacyjnej i zapobiegania powstawaniu odpadów, przeciwdziałania spalaniu odpadów). Treści działań edukacyjnych uwzględniać będą warstwę informacyjną (kształcenie) oraz praktyczną (wyrabianie i utrwalanie właściwych nawyków). Zapewnione będzie to poprzez dostarczenie komplementarnych nośników edukacji: materiałów informacyjnych oraz narzędzi edukacji (np. pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów, kompostowników). W ramach projektu zostaną również wsparte PSZOKi, poprzez wytworzenie i przekazanie uzupełniającego wyposażenia (edukacyjny materiał medialny oraz tablice edukacyjne i nalepki instruktażowe, zgniatarki do PET i puszek).
 
Wartość wnioskowanego projektu: 2 161 652,76 zł
Wydatki kwalifikowane: 2 161 652,76 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 837 404,84 zł, co stanowi 85% wyd. kwalifikowanych
Wkład własny: 324 247,92 zł
 
Beneficjent:  Związek Międzygminny „Czysty Region”
Okres realizacji: 13.09.2017 – 31.12.2021
Program Operacyjny: RPO WO 2014-2020
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.02.00-16-0018/17-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 27.07.2018 r.

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony