Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IIIPARTNERSTWO NA RZECZ OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – ETAP III

Zakres projektu:
Projekt partnerski, realizowany przez Związek Międzygminny „Czysty Region” z Gminą Kędzierzyn-Koźle oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu.
W ramach projektu przewidziano realizację zadań: 1. Gmina K-Koźle: - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową i urządzeniem czterech modelowych miejskich centrów ochrony różnorodności biologicznej, - Opracowanie projektowe zieleni oraz inwentaryzacja przyrodnicza, - wykonanie nasadzeń w miejskich centrach ochrony różnorodności biologicznej, - realizacja projektu informacyjno-edukacyjnego, 2. Miejska Biblioteka Publiczna (MBP):- Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i dorosłych, spacery, wystawy, koncert, cykle (np. „Moja zielona okolica", „Spacery z lupą"), rodzinne biegi, promocja aktywnego stylu życia, wydanie informatora okolicznościowego. Działania MBP będą prowadzone na terenie czterech modelowych miejskich centrów ochrony różnorodności biologicznej- dla każdego przygotowano odrębną ofertę,
3. Związek Międzygminny „Czysty Region" (ZMCR):- Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym opracowanie i wydruk poradnika kształtującego świadomość ekologiczną osób dorosłych, wsparcie ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata", organizacja międzygminnego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, zakup i montaż pojemników specjalistycznych na gromadzenie drobnych odpadów niebezpiecznych, organizacja „DIY – zrób to sam" – warsztatów ekologicznych, koło fortuny – ekologiczne koło wiedzy, organizacja akcji wymiany surowców wtórnych na sadzonki i nasiona roślin gatunków rodzimych, zakup pakietów książek eko-edukacyjnych.
W efekcie realizacji projektu w 2020 roku 5 siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych zostanie projektem, zostaną przeprowadzone 2 kampanie informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną, wsparte będą 3 formy ochrony przyrody, zostaną przebudowane 4 obiekty turystyczne i rekreacyjne oraz utworzone zostaną 4 centra ochrony różnorodności biologicznej.

Wartość wnioskowanego projektu: 3 600 846,69 zł
Wydatki kwalifikowane: 2 986 214,58 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 2 179 638,01 zł, co stanowi 72,99% wydatków kwalifikowanych, z czego:
 
Dla Gminy Kędzierzyn-Koźle:
  • Wartość projektu: 3 118 961,69 zł
  • Dofinansowanie: 1 770 476,50 zł
  • Wkład własny: 1 348 485,19 zł
Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej:
  • Wartość projektu: 93 935,00 zł
  • Dofinansowanie: 79 844,75 zł
  • Wkład własny: 14 090,25 zł
Dla Związku Międzygminnego „Czysty Region”:
  • Wartość projektu: 387 950,00 zł
  • Dofinansowanie: 329 316,76 zł
  • Wkład własny: 58 114,72 zł
Beneficjent:  Gmina Kędzierzyn-Koźle
Okres realizacji: 25.11.2018 – 31.12.2020
Program Operacyjny: RPO WO 2014-2020
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.01.00-16-0010/18-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 27.09.2019 r.

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony