Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV

Zakres projektu: Projekt partnerski, realizowany przez Związek Międzygminny „Czysty Region” z Gminą Kędzierzyn-Koźle oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu.
Przewidziano następujące zadania:
1. Gmina Kędzierzyn-Koźle: - Opracowanie dokumentacji - projekt zieleni oraz inwentaryzacja geodezyjna i przyrodnicza, - Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Parku Orderu Uśmiechu w K-Koźlu, w tym: - zabiegi zabezpieczające i pielęgnacyjne drzew, - utworzenie ścieżek ze zrębków, - wykonanie nasadzeń wraz z przygotowaniem terenu, - zakup i montaż budek lęgowych, - Wykonanie tablic wzdłuż ścieżki edukacyjnej wraz z opracowaniem opisu merytorycznego.
2. Związek Międzygminny "Czysty Region": - Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym m.in.: zakup pojemników, edukacyjnych gier terenowych, eko-gabloty uświadamiającej mieszkańców o konieczności zgniatania odpadów opakowaniowych, kompostowników z planszą edukacyjną dla przedszkoli, pojemników na baterie z edukacyjną nalepką dot. wpływu tych odpadów na bioróżnorodność, eko-upominków, stworzenie „Stref spotkań z bioróżnorodnością”, opracowanie scenariuszy lekcji przyrody/biologii dot. bioróżnorodności, emisja animacji „Gdzie wyrzucić?”, opracowanie broszury-poradnika dot. kompostowania i wpływu stosowania kompostu na bioróżnorodność. Publikacje w prasie, internecie, radiu oraz emisja filmu familijnego przedstawiającego wpływ odpadów na środowisko.
3. Miejska Biblioteka: - Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym: - rodzinne czytanki, konkursy plastyczne, wystawy, w tym plenerowe - zajęcia wraz z warsztatami lub spotkaniami z autorami książek na temat bioróżnorodności, - spotkania dotyczące lokalnej bioróżnorodności i proekologicznych postaw.

Celem głównym projektu jest ochrona walorów środowiskowych i zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców na terenie województwa opolskiego. Cele szczegółowe:
1. Wspieranie i ochrona różnorodności biologicznej na terenie centrów miejskich poprzez tworzenie środowiska przyjaznego dla owadów i małych zwierząt;
2. Ukierunkowanie systemów przyrodniczych na zapewnienie ciągłości siedlisk poprzez tworzenie ciągów przyrodniczych;
3. Walka z rozprzestrzenianiem gatunków inwazyjnych poprzez nasadzenie i siew roślinności rodzimej;
4. Popularyzacja wiedzy i zainteresowania przyrodą wraz zewzmacnianiem poczucia odpowiedzialności za ochronę środowiska.

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 3 883 476,00 zł
KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 3 883 476,00 zł
WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA: 2 834 549,13 zł
PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA: 72,99
NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE: RPOP.05.01.00-16-0011/19-00

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony