Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

PSZOK Tarnów Opolski

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Tarnów Opolski zlokalizowany jest przy ul. Św. Jacka 6A w Tarnowie Opolskim.
Otwarcie PSZOK nastąpi 3 lutego 2023 r.GODZINY OTWARCIA
PSZOK odbierać będzie posegregowane odpady od mieszkańców gminy Tarnów Opolski od 3 lutego 2023 r. w następujących godzinach pracy:
wtorek - od godz. 13.00 do godz. 17.00
czwartek - od godz. 8.00 do godz. 13.00
piątek - od godz. 13.00 do godz. 17.00
sobota - od godz. 9.00 do godz. 14.00


CO TO JEST PSZOK?
PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Tarnów Opolski, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.


CO NALEŻY ZE SOBĄ ZABRAĆ?
Przyjęcie odpadów możliwe jest za okazaniem potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc lub potwierdzenia opłaty czynszu w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej.

Szczegółowe warunki korzystania z PSZOK określa załączony Regulamin.JAKIE ODPADY BĘDĄ PRZYJMOWANE?
Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać do PSZOK następujące odpady komunalne (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):
 1. Bioodpady: surowe odpady roślinne (np. obierki z warzyw i owoców) powstające w gospodarstwach domowych, trawa, kwiaty, liście, rozdrobnione gałęzie (o maksymalnej długości 30 cm) - bez woreczków!
 2. Popiół: z palenisk przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń na pobyt ludzi i do ogrzewania wody do celów sanitarnych.
 3. Odpady wielkogabarytowe: meble, okna bez szyb, łóżka, materace, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, choinki, drzwi.
 4. Opony: opony samochodów osobowych o średnicy nieprzekraczającej 23 cali, opony jednośladów – obowiązuje limit 4 szt. na mieszkańca na rok.
 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe: powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych samodzielnie przez mieszkańców: gruz, beton, płyty kartonowo-gipsowe; zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych (armatura łazienkowa) - obowiązuje limit 300 kg na mieszkańca na rok.
 6. Szkło płaskie: szyby okienne, drzwiowe.
 7. Szkło opakowaniowe: opakowania szklane bez zawartości (słoiki, butelki, szklane opakowania po kosmetykach).
 8. Papier: opakowania z papieru i tektury (papierowe pudełka, kartony), papier i tektura (makulatura, gazety i czasopisma, zeszyty, katalogi).
 9. Opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach).
 10. Styropian opakowaniowy
 11. Tworzywa sztuczne i metale: puszki, garnki metalowe, patelnie; plastikowe opakowania po żywności, kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej.
 12. Tworzywa sztuczne inne niż opakowaniowe: wiadra, miski, kosze.
 13. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: zużyte urządzenia zawierające freony (lodówki, chłodziarki, klimatyzatory, dystrybutory wody), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki), zabawki i inne sprzęty zasilane baterią lub podłączane do prądu (np.: pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, aparaty fotograficzne, telefony, telewizory, komputery, drukarki, odkurzacze, żelazka).
 14. Baterie i akumulatory
 15. Opakowania zawierające odpady niebezpieczne: opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi; opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. opakowania po farbach).
 16. Przeterminowane leki
 17. Chemikalia: rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne.
 18. Odpady o charakterze medycznym: odpady niebezpieczne niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (np. igły po insulinie).
 19. Oleje i tłuszcze: jadalne (np. olej z frytkownicy); inne niż jadalne stanowiące odpad niebezpieczny.
 
JAKICH ODPADÓW PSZOK NIE PRZYJMUJE?
PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zmieszanych odpadów budowlanych, części samochodowych i odpadów z działalności gospodarczej i rolniczej, papy, wełny mineralnej, płyt eternitowych, styropianu ociepleniowego.JAKIE SĄ ZASADY FUNKCJONOWANIA PSZOK?


PUNKT "DRUGIE ŻYCIE"
PSZOK, zapobiegając wytwarzaniu odpadów, przyjmuje rzeczy niebędące odpadami przeznaczone do ponownego użycia. Przedmioty te muszą być sprawne, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników. Ostateczną decyzję czy dany przedmiot nadaje się do ponownego użycia i o jego wydaniu podejmuje pracownik obsługi PSZOK.
Przedmioty znajdujące się w punkcie "drugie życie" można nabyć bezpłatnie w godzinach pracy PSZOK.
Regulamin_PSZOK_tekst_jednolity_2022.pdf (124 kB)
PLAKAT_PSZOK_TARNÓW_OPOLSKI.jpg (6497 kB)

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony