Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

V edycja

Szanowni nauczyciele – koordynatorzy przedszkolni i szkolni konkursu Segreguj.pl!
 
W związku dużą rywalizacją i licznymi pytaniami dotyczącymi terminów odbioru oraz kwestiami organizacyjnymi finału konkursu, informujemy iż przedłużony został termin zbierania surowców oraz rozliczenia V edycji konkursu Segreguj.pl.
Zgodnie z nowymi ustaleniami:

do 8 czerwca 2018 r. – zakończenie zbiórki surowców – zgłaszanie odbiorów do współpracujących punktów skupu i firm, tak by zakończyły się do 30 czerwca.

do 30 czerwca 2018 r. – przesłanie w wersji papierowej sprawozdania wraz z oryginałami potwierdzeń odbioru surowca (karta przekazania odpadów, formularz przekazania odpadów, umowa kupna-sprzedaży). Decyduje data nadania przesyłki!

Pamiętajmy, by do 30 czerwca nadać sprawozdanie z tabelą odbioru surowców (za okres styczeń – czerwiec) i oryginałami dokumentów na adres:

Związek Międzygminny „Czysty Region”
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle
 
Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiły się aż 93 placówki z terenu Związku. Zachęcamy, by przedłużony okres wykorzystać na organizację dodatkowych zbiórek surowców.
 
FINAŁ KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ WE WRZEŚNIU 2018r.

W związku z przeniesieniem siedziby Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz powyższymi ustaleniami,  zmianie ulega regulamin konkursu.ZBIERAJ SUROWCE I ZAMIENIAJ JE NA ŚRODKI FINANSOWE!
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 startuje kolejna, piąta już edycja konkursu SEGREGUJ.PL!
Zapraszamy do udziału wszystkie placówki oświatowe z terenu Związku do przyłączenia się i zbierania razem z nami:
  • makulatury,
  • puszek aluminiowych,
  • baterii,
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • tworzyw sztucznych.
Dla placówek, które zbiorą największą ilość tych odpadów (w stosunku do liczby podopiecznych) przewidzieliśmy nagrody. Również nagrodzimy tych uczniów i przedszkolaków, którzy indywidualnie zbiorą najwięcej odpadów.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem, następnie wypełnienie zgłoszenia. Z uwagi na współpracę Związku z firmą Enviropol PL z Gliwic, udział w konkursie wymaga również zgłoszenia na stronie: http://elektrosmieci.recykling.biz.pl/glowna (w przypadku, gdy placówka chce zbierać ZSEiE oraz baterie).

NOWY_regulamin_Segreguj_pl_V_edycja_10_05_2018.docx (155 kB)
Zał_1_karta_zgloszenia.docx (15 kB)
Zał_2_Sprawozdanie_z_przebiegu_konkursu_V_edycji_Czysty_Region(2).doc (91 kB)
Zał_3_wysokość_nagród_V_edycja_CR_2017-2018.doc (161 kB)

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony