Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

VIII edycja

Uwaga, zmiana regulaminu konkursu!

Ze względu na pandemię koronawirusa i wprowadzone w roku szkolnym 2020/2021 ograniczenia związane z nauką stacjonarną w placówkach oświatowych, Związek Międzygminny „Czysty Region” przedłuża termin na przesyłanie zdjęć kącików edukacyjnych w placówkach.
 
Nowy termin: 15 czerwca 2021 r.
 
Przypominamy, że za zorganizowanie na terenie placówki kącika edukacyjnego można otrzymać dodatkowo od 10 do 100 punktów!
 
Oceniana będzie pomysłowość, kreatywność, jakość przekazanych informacji edukacyjnych.
 
Aby otrzymać punkty należy do 15 czerwca 2021 r. przekazać na adres konkurs@segreguj.pl maksymalnie 3-4 zdjęcia kącika. Zastrzegamy sobie prawo do jego wizytacji.
 
Dodatkowe punkty (5-50 pkt) można także otrzymać za podejmowane działania edukacyjno – informacyjne związane z gospodarką odpadami (akcje, konkursy, seminaria, warsztaty poza konkursem Segreguj.pl), które należy krótko opisać w końcowym sprawozdaniu z konkursu.
 
 
------------------------------------------

Zbieraj surowce i wygraj cenne nagrody! Wszystkie placówki oświatowe z terenu Związku Międzygminnego "Czysty Region" zapraszamy do udziału w kolejnej, VIII edycji konkursu Segreguj.pl!
 
W ramach konkrusu placówka gromadzi odpady:
  • makulaturę,
  • puszki aluminiowe,
  • zużyte baterie,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE),
  • tworzywa sztuczne (np.: nakrętki i ich „obrączki” z butelek, PET, folie).
Pieniądze za zebrane surowce pozostają do dyspozycji placówki lub jej rady rodziców. Do Związku placówka przekazuje jedynie dokumentację, na podstawie której przyznawane są punkty. W tej edycji każda placówka ma szansę otrzymać dodatkowy bonus za prowadzone na terenie placówki dodatkowe inne działania edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami - w tym 100 punktów za kącik edukacyjny!! (szczegóły w regulaminie).
 
Pula nagród w tej edycji wynosi aż 18450 zł. Nagrodzimy siedem najlepszych szkół, siedem najlepszych przedszkoli, przyznamy także czternaście nagród indywidualnych przedszkolakom i uczniom oraz docenimy tych, którzy w ciągu roku szkolnego zebrali najwięcej surowców. Każda placówka zgłoszona do konkursu otrzyma plakat edukacyjny, a koordynator placówki - upominek.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.
 
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Regulamin_VIII_edycja_segreguj_pl_2020_2021.docx (880 kB)
Zał_1_karta_zgloszenia_Segreguj_pl_2020_2021.docx (106 kB)
Zał_2_Sprawozdanie_z_przebiegu_konkursu_VIII_edycji_segreguj.docx (139 kB)
Zał_3_NAGRODY_VIII_edycja_Segreguj_2020_2021.docx (108 kB)
Zmiana_regulaminu_Segreguj-PL_VIII_edycja_2020_2021.pdf (312 kB)

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony