Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

  Miejscem zamieszkania jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania. W przypadku wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszkania, wykorzystać należy następującą definicję: „miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.”
 
STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2021r.
 
Od 1 stycznia 2021 r.  stawka opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosić będzie:
  • 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej zajmowanej przez nie więcej niż 4 osoby,
  • 19,50 zł miesięcznie od 5 osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w  lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej,
  • 13,50 zł miesięcznie od 6 i każdej następnej osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej.
Przykład: jeśli nieruchomość jest zamieszkana przez 4 osoby – opłata wynosi 100,00 zł, 5 osób – 119,50 zł, 6 osób – 133,00 zł, 7 osób – 146,50zł.

W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w drodze decyzji na właściciela nieruchomości nałożona zostanie opłata podwyższona, stanowiąca trzykrotność opłaty podstawowej.

STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE OD 1.01.2020r. DO 31.12.2020 r.

Opłata dla mieszkańców, którzy zdeklarowali segregację, będzie wynosić 19,50 zł od osoby. Dotyczy to czterech pierwszych członków rodziny. Za piątą osobę w gospodarstwie domowym opłata będzie wynosić 14 złotych, szóstą i kolejną osobę - 8 złotych miesięcznie:

 Liczba osób mieszkających  w gospodarstwie domowym

 Miesięczna opłata za odbiór odpadów z nieruchomości

1

19,50 zł

2

39,00zł

3

58,50 zł

4

78,00 zł

5

92,00 zł

6

100,00 zł

7

108,00 zł

8

116,00 zł

9

124,00 zł

10

132,00 zł


W przypadku nieruchomości, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka opadów komunalnych opłata miesięczna będzie wynosiła 39 zł od osoby.
 

STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE OD 01.08.2018r DO 31.12.2019r.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 Liczba osób mieszkających  w gospodarstwie domowym

 Miesięczna opłata za odbiór odpadów z nieruchomości

1

15,00 zł

2

30,00 zł

3

45,00 zł

4

60,00 zł

5

69,50 zł

6

73,00 zł

7

76,50 zł

8

80,00 zł

9

83,50 zł

10

87,00 zł

 W przypadku nieruchomości, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka opadów komunalnych opłata miesięczna od osoby będzie wynosiła 24zł.
 

STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE DO 31.07.2018r.
 
 Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny :

 Liczba osób mieszkających  w gospodarstwie domowym

 Miesięczna opłata za odbiór odpadów z nieruchomości

1

12,50 zł

2

25,00 zł

3

37,50 zł

4

50,00 zł

5

57,00 zł

6

58,00 zł

7

59,00 zł

8

60,00 zł

9

61,00 zł

10

62,00 zł

 W przypadku nieruchomości, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka opadów komunalnych opłata miesięczna od osoby wynosi 20 zł.
Jak segregować odpady? - zobacz tutaj


 

 

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony