Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

O nas

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych   gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Związek Międzygminny „Czysty Region” został zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 02.07.2008r. zajmując się gospodarką odpadami. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała, że od 1 lipca 2013 roku odpowiedzialność za nasze odpadami przeszła na gminy.

Zgodnie ze Statutem Związku Międzygminnego „Czysty Region” Związek wykonuje zadania publiczne przekazane mu przez gminy. Zajmuje się odbieraniem wyłącznie odpadów komunalnych, do których nie zaliczają się np. odpady z produkcji lub przeróbki. Umowę na odbiór odpadów innych niż komunalne, należy podpisać na dotychczasowych zasadach z dowolnie wybraną firmą, posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Aby wspólnymi siłami realizować zadania związane z gospodarką odpadami, 15 gmin powiatów: 

 • strzeleckiego (Kolonowskie, Leśnica, Ujazd, Izbicko),
 • prudnickiego (Głogówek, Strzeleczki),
 • krapkowickiego (Krapkowice, Walce, Zdzieszowice),
 • kędzierzyńsko - kozielskiego (Bierawa, Cisek, Kędzierzyn - Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś),

utworzyło Związek Międzygminny „Czysty Region”.

Wówczas obszar Związku miał powierzchnię ponad 1 483 km2, który zamieszkiwało 195,4 tys. osób, co stanowi 18,9% łącznej liczby mieszkańców województwa opolskiego.

Związek powołany został w celu realizowania następujących zadań:

 1. budowy i eksploatacji regionalnego centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania  odpadów komunalnych w Kędzierzynie - Koźlu;
 2. rekultywacji składowisk odpadów komunalnych;
 3. odbioru i transportu odpadów komunalnych;
 4. informacji i edukacji społeczności lokalnej;
 5. pozyskiwanie środków pomocowych krajowych, zagranicznych i organizacji międzynarodowych na finansowanie realizacji zadań Związku.

Członkostwo Gmin w Związku przynosi możliwości w postaci:

 • obniżenia nakładów jednostkowych kosztów eksploatacyjnych dzięki wykorzystaniu efektu dużej skali przedsięwzięcia, a tym samym utrzymania relatywnie małych cen usług,
 • łatwiejszego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji - fundusze ochrony środowiska, fundacje ekologiczne, fundusze UE preferują rozwiązania międzygminne ze  względu na możliwość uzyskania większych efektów ekologicznych,
 • obniżenia nakładów finansowych (poziomu środków własnych) na inwestycje ponoszonych przez poszczególne gminy tworzące strukturę Związku.

Z dniem 01.01.2014r. ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” wystąpiły gminy Głogówek, Strzeleczki i Krapkowice.

Z dniem 01.01.2015r  ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” wystąpiła gmina Bierawa.

Aktualnie obszar Związku zajmuje powierzchnię ponad 975,76 km2który zamieszkuje 139,1 tys. osób, co stanowi 13,9% łącznej liczby mieszkańców województwa opolskiego.


 

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony