Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Organy Związku

ZARZĄD
Zarząd jest organem wykonawczym Związku, którego głównym zadaniem jest wykonywanie uchwał Zgromadzenia oraz realizacja zadań Związku określonych przepisami prawa.

W kompetencjach Zarządu leży także prowadzenie spraw Związku oraz jego reprezentacja na zewnątrz. Wśród zadań Zarządu znajduje się m.in. przygotowywanie uchwał Zgromadzenia, opracowywanie projektów planu finansowego i jego realizacja oraz podejmowanie czynności niezbędnych dla realizacji zadań gospodarczych i organizacyjnych Związku.

 

Skład Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

 

 • Brygida Kolenda - Łabuś - Przewodnicząca Zarządu
 • Artur Maruszczak - Członek Zarządu
 • Łukasz Jastrzembski - Członek Zarządu

 

 

ZGROMADZENIE

Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy m.in. wyrażania zgody na przystąpienie nowego członka do Związku, ustalanie wysokości stawki składki członkowskiej i terminów wpłacania tej składki, podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium dla Zarządu oraz uchwalanie planu finansowego Związku.

Skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”:
 

Przewodnicząca Zgromadzenia Związku – Sabina Nowosielska
Zastępca Przewodniczącej Zgromadzenia – Artur Maruszczak

 

 • Sabina Nowosielska –Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Artur Maruszczak –Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Jerzy Treffon –Wójt Gminy Pawłowiczki
 • Piotr Kanzy –Wójt Gminy Polska Cerekiew
 • Tomasz  Kandziora - Wójt Gminy Reńska Wieś
 • Marek Śmiech –  Wójt Gminy Walce
 • Sybila Zimerman – Burmistrz Miasta Zdzieszowice
 • Rajmund Frischko – Wójt Gminy Cisek
 • Brygida Pytel – Wójt Gminy Izbicko
 • Norbert Koston – Burmistrz Kolonowskiego
 • Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy
 • Hubert Ibrom – Burmistrz Ujazdu
 • Michał Tul - Zastępca Burmistrza Dobrodzienia
 • Wojciech Jagiełło- Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Joanna Hariasz- Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Gabriela Helbin-Golasz- Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Katarzyna Dysarz- Radna Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Halina Mińczuk-  Radna Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Ireneusz Wiśniewski- Radny Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Ewa Stogniew -  Radna Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Michał Nowak- Radny Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Zbigniew Romanowicz - Sekretarz Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony