Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Organy Związku

ZARZĄD
Zarząd jest organem wykonawczym Związku, którego głównym zadaniem jest wykonywanie uchwał Zgromadzenia oraz realizacja zadań Związku określonych przepisami prawa.

W kompetencjach Zarządu leży także prowadzenie spraw Związku oraz jego reprezentacja na zewnątrz. Wśród zadań Zarządu znajduje się m.in. przygotowywanie uchwał Zgromadzenia, opracowywanie projektów planu finansowego i jego realizacja oraz podejmowanie czynności niezbędnych dla realizacji zadań gospodarczych i organizacyjnych Związku.

 

Skład Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

 

 • Karina Kacperczyk - Przewodnicząca Zarządu
 • Artur Maruszczak - Członek Zarządu
 • Łukasz Jastrzembski - Członek Zarządu

 

 

ZGROMADZENIE

Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy m.in. wyrażania zgody na przystąpienie nowego członka do Związku, ustalanie wysokości stawki składki członkowskiej i terminów wpłacania tej składki, podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium dla Zarządu oraz uchwalanie planu finansowego Związku.

Skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”:
 

Przewodnicząca Zgromadzenia Związku – Sabina Nowosielska
Zastępca Przewodniczącej Zgromadzenia – Artur Maruszczak

 

 1. Sabina Nowosielska –Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
 2. Artur Maruszczak –Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
 3. Jerzy Treffon –Wójt Gminy Pawłowiczki
 4. Piotr Kanzy –Wójt Gminy Polska Cerekiew
 5. Tomasz  Kandziora - Wójt Gminy Reńska Wieś
 6. Marek Śmiech –  Wójt Gminy Walce
 7. Sybila Zimerman – Burmistrz Miasta Zdzieszowice
 8. Rajmund Frischko – Wójt Gminy Cisek
 9. Brygida Pytel – Wójt Gminy Izbicko
 10. Norbert Koston – Burmistrz Kolonowskiego
 11. Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy
 12. Hubert Ibrom – Burmistrz Ujazdu
 13. Michał Tul - Zastępca Burmistrza Dobrodzienia
 14. Joachim Wojtala - Burmistrz Gogolina
 15. Magdalena Chudowska - Zastępca Wójta Gminy Tarnów Opolski
 16. Wojciech Jagiełło- Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
 17. Joanna Hariasz- Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
 18. Gabriela Helbin-Golasz- Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
 19. Katarzyna Dysarz- Radna Miasta Kędzierzyn-Koźle
 20. Halina Mińczuk-  Radna Miasta Kędzierzyn-Koźle
 21. Ireneusz Wiśniewski- Radny Miasta Kędzierzyn-Koźle
 22. Ewa Stogniew-  Radna Miasta Kędzierzyn-Koźle
 23. Michał Nowak- Radny Miasta Kędzierzyn-Koźle
 24. Zbigniew Romanowicz - Sekretarz Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony