Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Znalezienie i pozyskanie współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej zadań realizowanych przez Związek  stanowi dla nas priorytet.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, system gospodarowania odpadami komunalnymi organizowany przez gminy i ich związki powinien się samofinansować, tzn. jego koszty należy pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę (lub związek) z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych na zadania związane z gospodarką odpadami, do budżetu Związku wraca część poniesionych środków finansowych, która może zostać spożytkowana na kolejne przedsięwzięcia.

W ramach dotacji z funduszy europejskich, Związek realizuje zadania polegające m.in. na budowie i wyposażeniu PSZOK - Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w każdej gminie członkowskiej czy prowadzeniu edukacji ekologicznej.

Projekty  realizowane przez Związek Międzygminny "Czysty Region" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:
  1. Budowa PSZOK na terenie gmin Ujazd, Walce
  2. Budowa PSZOK na terenie gminy Zdzieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region"
  3. Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec"
  4. Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III
  5. Budowa PSZOK na terenie gmin Polska Cerekiew oraz Pawłowiczki zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”
  6. Budowa PSZOK na terenie gmin Kolonowskie oraz Reńska Wieś zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”
  7. Budowa PSZOK na terenie gmin Izbicko oraz Leśnica zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”
  8. Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV
  9. “MAMY RADY NA ODPADY” – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego
 

 

 

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony