Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Znalezienie i pozyskanie współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej zadań realizowanych przez Związek  stanowi dla nas priorytet.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, system gospodarowania odpadami komunalnymi organizowany przez gminy i ich związki powinien się samofinansować, tzn. jego koszty należy pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę (lub związek) z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych na zadania związane z gospodarką odpadami, do budżetu Związku wraca część poniesionych środków finansowych, która może zostać spożytkowana na kolejne przedsięwzięcia.

W ramach dotacji z funduszy europejskich, Związek realizuje zadania polegające m.in. na budowie i wyposażeniu PSZOK - Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w każdej gminie członkowskiej czy prowadzeniu edukacji ekologicznej.

Projekty  realizowane przez Związek Międzygminny "Czysty Region" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:
  1. Budowa PSZOK na terenie gmin Ujazd, Walce
  2. Budowa PSZOK na terenie gminy Zdzieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region"
  3. Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec"
  4. Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III
  5. Budowa PSZOK na terenie gmin Polska Cerekiew oraz Pawłowiczki zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”
  6. Budowa PSZOK na terenie gmin Kolonowskie oraz Reńska Wieś zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”
  7. Budowa PSZOK na terenie gmin Izbicko oraz Leśnica zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”
  8. Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV
 

 

 

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony