Stawki opłat nieruchomości zamieszkałe

STAWKI OPŁAT DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Miejscem zamieszkania jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania. W przypadku wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszkania, wykorzystać należy następującą definicję: „miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.”

Aktualne stawki opłat (obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.)  

Od 1 stycznia 2023 r. stawka opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi:

32,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej zajmowanej przez nie więcej niż 4 osoby,
26,50 zł miesięcznie od 5 osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w  lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej,
20,50 zł miesięcznie od 6 i każdej następnej osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej.

Przykład: jeśli nieruchomość jest zamieszkana przez 4 osoby – opłata wynosi 128,00 zł, 5 osób – 154,50 zł, 6 osób – 175,00 zł, 7 osób – 195,50zł.  

W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w drodze decyzji na właściciela nieruchomości nałożona zostanie opłata podwyższona, stanowiąca dwukrotność opłaty podstawowej.

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stawka opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosiła:

27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej zajmowanej przez nie więcej niż 4 osoby,
21,50 zł miesięcznie od 5 osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w  lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej, 
15,50 zł miesięcznie od 6 i każdej następnej osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej.

Przykład: jeśli nieruchomość jest zamieszkana przez 4 osoby – opłata wynosi 108,00 zł, 5 osób – 129,50 zł, 6 osób – 145,00 zł, 7 osób – 160,50zł.

W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w drodze decyzji na właściciela nieruchomości nałożona zostanie opłata podwyższona, stanowiąca dwukrotność opłaty podstawowej . 

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosiła:

25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej zajmowanej przez nie więcej niż 4 osoby,
19,50 zł miesięcznie od 5 osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w  lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej,
13,50 zł miesięcznie od 6 i każdej następnej osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej.

Przykład: jeśli nieruchomość jest zamieszkana przez 4 osoby – opłata wynosi 100,00 zł, 5 osób – 119,50 zł, 6 osób – 133,00 zł, 7 osób – 146,50zł.

W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w drodze decyzji na właściciela nieruchomości nałożona zostanie opłata podwyższona, stanowiąca trzykrotność opłaty podstawowej .  


Stawki opłat obowiązujące od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Opłata dla mieszkańców, którzy zdeklarowali segregację , będzie wynosić 19,50 zł od osoby. Dotyczy to czterech pierwszych członków rodziny. Za piątą osobę w gospodarstwie domowym opłata będzie wynosić 14 złotych, szóstą i kolejną osobę - 8 złotych miesięcznie:

Liczba osób mieszkających  w gospodarstwie domowym

Miesięczna opłata za odbiór odpadów z nieruchomości

 Liczba osób mieszkających  w gospodarstwie domowym

 Miesięczna opłata za odbiór odpadów z nieruchomości

1

19,50 zł

2

39,00zł

3

58,50 zł

4

78,00 zł

5

92,00 zł

6

100,00 zł

7

108,00 zł

8

116,00 zł

9

124,00 zł

10

132,00 zł

W przypadku nieruchomości, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka opadów komunalnych opłata miesięczna będzie wynosiła 39 zł od osoby.

Stawki opłat obowiązujące od 01.08.2018 r. do 31.12.2019 r.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 Liczba osób mieszkających  w gospodarstwie domowym

 Miesięczna opłata za odbiór odpadów z nieruchomości

1

15,00 zł

2

30,00 zł

3

45,00 zł

4

60,00 zł

5

69,50 zł

6

73,00 zł

7

76,50 zł

8

80,00 zł

9

83,50 zł

10

87,00 zł

W przypadku nieruchomości, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka opadów komunalnych opłata miesięczna od osoby będzie wynosiła 24zł.

Stawki opłat obowiązujące do 31.07.2018 r.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny :

 Liczba osób mieszkających  w gospodarstwie domowym

 Miesięczna opłata za odbiór odpadów z nieruchomości

1

12,50 zł

2

25,00 zł

3

37,50 zł

4

50,00 zł

5

57,00 zł

6

58,00 zł

7

59,00 zł

8

60,00 zł

9

61,00 zł

10

62,00 zł

W przypadku nieruchomości, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka opadów komunalnych opłata miesięczna od osoby wynosi 20 zł.