Aktualności

Wizyta studyjna czeskich samorządowców

Wizyta studyjna czeskich samorządowców

W poniedziałek 8 stycznia br. grupa czeskich samorządowców odwiedziła Związek Międzygminny „Czysty Region”. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku.

Platforma infomacyjno-edukacyjna zrealizowana w ramach projektu "Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec"

Zestawienie_logotypow_UE_poziom