Jak postępować z elektroodpadami?

"ELEKTROŚMIECI" - Czyli  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny

21 października 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zgodnie z którą wyrzucanie zużytego sprzętu do pojemnika na odpady komunalne, lasu lub innego nieodpowiedniego miejsca grozi grzywną nawet do 5.000 zł. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstwa domowego, czyli każdy  mieszkaniec, zobowiązany jest do oddania zużytego sprzętu zbierającemu sprzęt elektryczny i elektroniczny. 


Ustawodawca podzielił  sprzęt elektryczny i elektroniczny na następujące grupy :        

 • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
 • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
 • sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,
 • sprzęt audiowizualny,
 • sprzęt oświetleniowy,
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych
 • narzędzi przemysłowych,
 • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
 • przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów,
 • przyrządy do nadzoru i kontroli,
 • automaty do wydawania.
   

Co zrobić ze starym, zużytym sprzętem?
Zużyty sprzęt możemy oddać bezpłatnie:

 • w sklepie, w którym kupujemy nowy sprzęt tego samego rodzaju na zasadzie sztuka za sztukę,
 • w punkcie serwisowym jeżeli nie da się naprawić sprzętu lub jeżeli jego naprawa jest nieopłacalna,
 • w ramach Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK)  organizowanego zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zamieszczonym na stronie internetowej Związku lub do stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie;
 • do Międzygminnych Punktów Zbiórki Elektroodpadów (MPZE) - o ile rodzaj i wymiary elektroodpadu odpowiadają obowiązującym w danym MPZE;
 • w ramach uruchomionej przez Związek akcji bezpłatnego odbioru dużych elektroodpadów z domu / mieszkania na zgłoszenie - dot. wielkogabarytowego elektrosprzętu tj. lodówka, pralka, zmywarka itp.