Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów z domu

Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów z domów i mieszkań jest jedną z usług świadczonych przez zakład przetwarzania elektroodpadów Enviropol PL w porozumieniu ze Związkiem Międzygminnym „Czysty Region” oraz organizacją odzysku elektroodpadów Asekol PL. Odbiór dotyczy dużych elektroodpadów z gospodarstw domowych położonych na terenie gmin członkowskich Związku.

ZGŁOSZENIE
Zgłoszenia przyjmowane są przez Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańców Związku Międzygminnego „Czysty Region” w godzinach pracy:
Pon. 7:00 – 16:00
Wt. – Czw. 7:00 – 15:00
Pt. 7:00 – 14:00
tel. 77 446 11 97 lub 77 446 11 93
e-mail: biuro@czystyregion.pl
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres odbioru (wraz z podaniem piętra), telefon kontaktowy, rodzaj sprzętu do odebrania, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi. Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną Ochrony Danych Osobowych

CO ODBIERAMY?
 

  • Kompletne, duże elektrosprzęty: lodówki, pralki, zmywarki, duże kuchenki elektryczne, zamrażarki itp.
  • Przy odbiorze gabarytowych elektroodpadów można przekazać także inne, mniejsze elektrosprzęty (np. drukarki, komputery, telewizory, myszki, ładowarki, telefony, miksery, elektronarzędzia, baterie itp.) – wystarczy podczas dokonywania zgłoszenia powiadomić o posiadaniu takiego sprzętu pracownika Związku, a drobne sprzęty w dniu odbioru spakować.


UWAGA!
Nie odbieramy sprzętu wystawionego już przed altanę śmietnikową oraz sprzętu niekompletnego (np. pozbawionego agregatu, silnika). Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) to odpad niebezpieczny, zawierający substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska (np. metale ciężkie). Pozostawiony bez nadzoru (wystawiony przed posesję/mieszkanie/altanę śmietnikową) często w ciągu kilku minut potrafi być rozebrany i zniszczony przez osoby niepowołane. Taki sprzęt nie spełnia wymogów ochrony środowiska i nie może zostać przekazany do recyklingu, dlatego sprzęty odbierane są przez nas wyłącznie bezpośrednio z gospodarstw domowych.

Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej.
Firma odbierająca sprzęt nie świadczy usług demontażu sprzętów z zabudowy.

Pracownik ma prawo odmówić odbioru sprzętu w sytuacji, gdy jego waga przekracza możliwość ręcznego załadunku lub gdy sprzęt nie może być odebrany z przyczyn technicznych.

PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU DO ODBIORU
Urządzenie należy odłączyć i opróżnić z zawartości (lodówka powinna być rozmrożona). Należy zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy (np. szuflady, drzwiczki), zwinąć kable oraz dokonać wymontowania sprzętów z zabudowy.

TERMINY ODBIORÓW
Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Termin zostanie potwierdzony z co najmniej  jednodniowym  wyprzedzeniem przez pracownika Związku. Odbiory będą realizowane w dni robocze – od poniedziałku do piątku, po spełnieniu minimum logistycznego dla danego rejonu określonego przez firmę odbierającą.

ZASADY ODBIERANIA ELEKTROSPRZĘTU BEZPOŚREDNIO Z DOMÓW W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

  •    Pracownicy realizujący zgłoszenia i mieszkańcy (również w domu) podczas przekazywania urządzeń zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.
  • Sprzęt przeznaczony do oddania musi być gotowy do wyniesienia (opróżniony, odłączony od prądu, wody, a drobne urządzenia spakowane).
  • W celu skrócenia czasu kontaktu z mieszkańcem, w dniu odbioru sprzęt można wystawić blisko wejścia do mieszkania, na korytarz lub na teren posesji przy budynku jednorodzinnym.


Uwaga:
Niezbędne jest poinformowanie osoby potwierdzającej termin odbioru sprzętu o przebywaniu na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym w celu ustalenia późniejszego terminu przyjazdu kierowców.

Przypominamy, że przy zakupie nowego sprzętu, jego sprzedawca ma ustawowy obowiązek nieodpłatnego odbioru tego samego rodzaju zużytego sprzętu z miejsca dostawy – co oznacza, że przy zakupie nowego sprzętu w sklepie można w nim pozostawić nieodpłatnie taki sam stary sprzęt, a przy sprzedaży wysyłkowej dostawca ma obowiązek odebrać taki sam stary sprzęt z domu [podstawa prawna: ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym].