Punkt "DRUGIE ŻYCIE"

PSZOK, zapobiegając wytwarzaniu odpadów, przyjmuje rzeczy niebędące odpadami przeznaczone do ponownego użycia. Przedmioty te muszą być sprawne, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników. Ostateczną decyzję czy dany przedmiot nadaje się do ponownego użycia i o jego wydaniu podejmuje pracownik obsługi PSZOK.

Przedmioty znajdujące się w punkcie "drugie życie" można nabyć bezpłatnie w godzinach pracy PSZOK.