Co to jest PSZOK?

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym mieszkańcy gminy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Do czasu powstania stacjonarnych PSZOK na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” funkcjonują  Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). Więcej informacji na temat funkcjonowania MPSZOK znajdą Państwo TUTAJ.