Odpady objęte limitem, opłaty

Odpady objęte limitem na PSZOK, opłaty

  • Opony: opony samochodów osobowych o średnicy nieprzekraczającej 23 cali, opony jednośladów – obowiązuje limit 4 szt. na mieszkańca na rok.
  • Odpady budowlane i rozbiórkowe: powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych samodzielnie przez mieszkańców: gruz, beton, płyty kartonowo-gipsowe; zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych (armatura łazienkowa) - obowiązuje limit 300 kg na mieszkańca na rok.

W razie dostarczenia do PSZOK w/w odpadów powyżej określonego limitu, pobierane są następujące opłaty za odbiór i zagospodarowanie:  

  • w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 0,50 zł za każdy kilogram odpadów przekraczający obowiązujący limit;  
  • w przypadku zużytych opon - 15 zł za każdą sztukę przekraczającą obowiązujący limit.