Organy Związku

ZARZĄD
Zarząd jest organem wykonawczym Związku, którego głównym zadaniem jest wykonywanie uchwał Zgromadzenia oraz realizacja zadań Związku określonych przepisami prawa.

W kompetencjach Zarządu leży także prowadzenie spraw Związku oraz jego reprezentacja na zewnątrz. Wśród zadań Zarządu znajduje się m.in. przygotowywanie uchwał Zgromadzenia, opracowywanie projektów planu finansowego i jego realizacja oraz podejmowanie czynności niezbędnych dla realizacji zadań gospodarczych i organizacyjnych Związku.


Skład Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

 • Karina Kacperczyk - Przewodnicząca Zarządu
 • Artur Maruszczak - Członek Zarządu
 • Łukasz Jastrzembski - Członek Zarządu


ZGROMADZENIE

Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy m.in. wyrażania zgody na przystąpienie nowego członka do Związku, ustalanie wysokości stawki składki członkowskiej i terminów wpłacania tej składki, podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium dla Zarządu oraz uchwalanie planu finansowego Związku.
 

Skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

Przewodnicząca Zgromadzenia Związku – Sabina Nowosielska
Zastępca Przewodniczącej Zgromadzenia – Artur Maruszczak

 1. Sabina Nowosielska –Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
 2. Artur Maruszczak –Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
 3. Jerzy Treffon –Wójt Gminy Pawłowiczki
 4. Piotr Kanzy –Wójt Gminy Polska Cerekiew
 5. Tomasz  Kandziora - Wójt Gminy Reńska Wieś
 6. Marek Śmiech –  Wójt Gminy Walce
 7. Sybila Zimerman – Burmistrz Miasta Zdzieszowice
 8. Rajmund Frischko – Wójt Gminy Cisek
 9. Brygida Pytel – Wójt Gminy Izbicko
 10. Norbert Koston – Burmistrz Kolonowskiego
 11. Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy
 12. Hubert Ibrom – Burmistrz Ujazdu
 13. Michał Tul - Zastępca Burmistrza Dobrodzienia
 14. Joachim Wojtala - Burmistrz Gogolina
 15. Magdalena Chudowska - Zastępca Wójta Gminy Tarnów Opolski
 16. Mariusz Stachowski- Burmistrz Zawadzkiego
 17. Wojciech Jagiełło- Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
 18. Joanna Hariasz- Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
 19. Gabriela Helbin-Golasz- Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
 20. Katarzyna Dysarz- Radna Miasta Kędzierzyn-Koźle
 21. Halina Mińczuk-  Radna Miasta Kędzierzyn-Koźle
 22. Ireneusz Wiśniewski- Radny Miasta Kędzierzyn-Koźle
 23. Ewa Stogniew-  Radna Miasta Kędzierzyn-Koźle
 24. Michał Nowak- Radny Miasta Kędzierzyn-Koźle
 25. Zbigniew Romanowicz - Sekretarz Miasta Kędzierzyn-Koźle