baner eBOK
 

Szybkość, wygoda i dostęp o każdej porze – to najważniejsze zalety naszego Elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK:

https://ebok.czystyregion.pl/  

Dzięki zalogowaniu do systemu możesz:
- złożyć lub zaktualizować e-deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
- sprawdzić informację o opłatach i stanie swojego konta
- złożyć reklamację lub zamówić usługę dodatkową.

Sposób logowania:

Po wejściu na stronę www.ebok.czystyregion.pl widoczne są dwa sposoby logowania do eBOK (dla właścicieli nieruchomości lub zarządców, którzy złożyli już deklarację do biura Związku) oraz możliwość złożenia deklaracji przez ePUAP dla właścicieli nieruchomości, którzy składają pierwszą, nową deklarację (dopiero po złożeniu i wprowadzeniu do systemu nowej deklaracji będzie możliwość zalogowania się do eBOK).

ebok1
  • “LOGOWANIE MIESZKANIEC” - dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych składających indywidualną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - logowanie odbywa się za pomocą profilu zaufanego (login.gov.pl).
ebok2


 

  • LOGOWANIE WSPÓLNOTA / ZARZĄDCA / INSTYTUCJA” - dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, których reprezentuje wspólnota lub zarządca oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem Związku (instytucji) - logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła, wydanych przez Związek po rozpatrzeniu wniosku o nadanie dostępu.

Wniosek do pobrania: Wniosek o nadanie loginu i hasła do eBOK - do pobrania
 

ebok3


 

 

 

eBOK grafika promocyjna
 

Korzystać z eBOK można przez całą dobę, w dowolnym czasie, na każdym urządzeniu, które ma dostęp do Internetu. Zagwarantowane jest przy tym całkowite bezpieczeństwo danych użytkownika.

Jednocześnie informujemy, że nadal będzie możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich zmian w wersji papierowej w siedzibie Związku Międzygminnego „Czysty Region”, za pośrednictwem poczty lub w urzędzie gminy według miejsca położenia nieruchomości. Dla sprawnego załatwienia spraw zachęcamy jednak do korzystania z eBOK.