Warunki przyjęcia odpadów

Przyjęcie odpadów możliwe jest za okazaniem potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc lub potwierdzenia opłaty czynszu w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej. 

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Szczegółowe warunki korzystania z PSZOK określa załączony Regulamin.