Projekty dofinansowane z budżetu państwa

znaki_strona_www
 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
 
NAZWA ZADANIA: „Zintegrowany system informatyczny do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”
 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU: 3 101 633,50 zł
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 446 259,45 zł
 
OPIS INWESTYCJI: Projekt obejmuje wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do pełnej obsługi działań realizowanych przez Związek Międzygminny „Czysty Region”.
Celem systemu jest sprawne i efektywne zarządzanie gospodarką odpadami. Program stanowi e-integrację działań realizowanych przez Związek względem mieszkańców, w tym właścicieli nieruchomości, a także jednostek takich jak gminy, instalacja komunalna, firmy wykonawcze świadczące usługi odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych. Program ułatwi nadzorowanie przestrzegania przepisów prawa, a także – dzięki wprowadzeniu elektronicznego systemu obsługi mieszkańca i właściciela nieruchomości - przyjmowanie skarg, wniosków i reklamacji. W ramach projektu zaplanowano także niezbędne dla funkcjonowania programu instalacje systemu monitoringu i identyfikacji pojemników na śmieciarkach wraz z usługą założenia chipów na 60 tys. pojemników na odpady.