Usługi Komunalne Sp. z o.o. informują o planowanym na dzień 06.02.2016 (SOBOTA) w godz. od 8.00 do 16.00 miejscu postoju MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w miejscowości Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grunwaldzkiej 42, w celu zapewnienia nieodpłatnego odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych w zakresie:

 • odpady surowcowe (tzw. „suche”),
 • szkło opakowaniowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym zielone ,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe 300kg / osobę w ciągu roku,
 • zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm.

 

UWAGA!

PRZYJĘCIE ODPADÓW NASTĄPI JEDYNIE ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO I OSTATNIEGO DOWODU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

!!!UWAGA!!!

ZMIANA TERMINÓW MPSZOK!!!

 

Zamiast daty:

14 luty 2016 /niedziela/ WINNO BYĆ 13 luty 2016

21 sierpień 2016 /niedziela/ WINNO BYĆ 20 sierpień 2016

Powyższe dotyczy wszystkich 5 rejonów.

 

Zamiast daty:

06.03.16 /niedziela/ WINNO BYĆ 05.03.16 /sobota/

04.09.16 /niedziela/ WINNO BYĆ 03.09.16 /sobota/

 

Dotyczy to rejonu Czarnocin,Dolna,Lichynia,Poreba,Leśnica ul.Porębska

Góra św.Anny,Kadłubiec,Wysoka, Leśnica bez ul.Porębskiej

 

Zamiast daty:

13.03.16 /niedziela/ WINNO BYĆ 12.03.16 /sobota/

11.09.16 /niedziela/ WINNO BYĆ 10.09.16 /sobota/

 

Dotyczy rejonu Zalesie Śl., Łąki Kozielskie

 

Zamiast daty:

20.03.16 /niedziela/ WINNO BYĆ 19.03.16 /sobota/

18.09.16 /niedziela/ WINNO BYĆ 17.09.16 /sobota/

Dotyczy rejonu Krasowa,Kuszówka,Raszowa

Gmina Kędzierzyn-Koźle: Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

    Usługi Komunalne Sp. z o.o. informują o planowanym na dzień 12.12.2015r. (SOBOTA) w godz. od 8.00 do 16.00
 miejscu postoju MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w miejscowości Kędzierzyn-Koźle
 przy ul. Grunwaldzkiej 42, w celu zapewnienia nieodpłatnego odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie:

Czytaj więcej...

     Szanowni Państwo!

     Każdy właściciel nieruchomości, który otrzymuje pojemnik i pakiety startowe worków do segregacji odpadów od firmy wywożącej odpady w ramach opłaty wnoszonej do Związku Międzygminnego „Czysty Region” za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia otrzymania tego pojemnika i worków.


     Drodzy mieszkańcy Gminy Leśnica

     Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że odpady biodegradowalne zgromadzone w workach będą odbierane na terenie Państwa gminy w dniu 07.11.2015 r. (tj. sobota) przez firmę Eneris Surowce S.A. oddział w Krapkowicach.


Uwaga właściciele nieruchomości położonych na terenie Ujazdu

     Informujemy, że mieszkańcy Gminy Ujazd (sektor 10) będą doposażeni w pojemniki na odpady wg harmonogramu:

L. p.

Termin

Sołectwo

      1 2- 7 listopada 2015 r. Ujazd, Niezdrowice, Jaryszów, Stary Ujazd
      2 9-14 listopada 2015 r. Zimna Wódka, Klucz, Olszowa, Sieroniowice, Grzeboszowice, Nogawczyce, Balcarzowice

Mieszkańcom dostarczone zostaną worki do segregacji odpadów od dnia 29.10.2015 r.


Uwaga właściciele nieruchomości położonych na terenie  Kędzierzyna- Koźle

     Informujemy, że mieszkańcy Gminy Kędzierzyn- Koźle (sektor 4- osiedla: Kłodnica, Stare Miasto, Południe, Zachód, Rogi) będą doposażeni w pojemniki na odpady wg harmonogramu:

L. p.

Termin

Dzielnica

     1 2- 7 listopada 2015 r. Koźle Zachód, Koźle Stare Miasto, Koźle Południe
     2 9-14 listopada 2015 r. Koźle Port, Kłodnica, Żabieniec, Koźle Rogi

Mieszkańcom dostarczone zostaną worki do segregacji odpadów od dnia 9.11.2015 r.