plakat odpady

 

 

plakat elektrograciak 2016

 

UWAGA Mieszkańcy osiedla Piastów i osiedla Powstańców Śląskich
w Kędzierzynie-Koźlu


Przewidziany w harmonogramie na dzień 03 maja 2016r. odbiór odpadów biodegradowalnych odbędzie się w dniu 04 maja 2016r.

Uwaga Mieszkańcy

         Związek Międzygminny „Czysty Region” do 30 kwietnia 2016 prowadzi akcję podwójnego wywozu popiołu i odpadów zielonych.  Prosimy o wystawianie worków lub pojemników według harmonogramu wywozu popiołu. Od 1 maja wywóz odpadów zielonych będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem.

Prezentacja2 1

Gmina  Pawłowiczki: Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

P.H.U. KOMUNALNIK informuje o planowanym na dzień 19.03.2016 (SOBOTA) w godz. od 8.00 do 16.00 miejscu postoju MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w miejscowości Trawniki - plac przy przepompowni w celu zapewnienia nieodpłatnego odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie:

  • odpady surowcowe (tzw. „suche”),
  • szkło opakowaniowe,
  • odpady komunalne  ulegające biodegradacji, w tym zielone,
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe  300kg / osobę w ciągu roku,
  • zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm.

UWAGA!
PRZYJĘCIE ODPADÓW NASTĄPI JEDYNIE ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO I OSTATNIEGO DOWODU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Pamiętaj zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w dniu 16.03.16 roku z terenu dzielnicy Kłodnica ( do wiaduktu )i Kłodnica ( za wiaduktem ) oraz Żabieniec
odbędzie się odbiór w ramach ZBIÓRKI AKCYJNEJ odpadów - wielkogabarytowych (dywany,wykładziny,stoły,krzesła,szafy,sofy, okna bez szyb,wanny,brodziki,grzejniki, materace,wózki dziecięce,rowery,zabawki i przedmioty dużych rozmiarów.
Sprzęt RTV/AGD - zużyte.
Opony samochodowe o średnicy nieprzekraczającej 56 cm (22 cale) - zużyte.

Powyższe odpady powinny być wystawione w dniu odbioru przed posesję do godziny 6.00.


Powyższe dotyczy także dni 17.03.16 dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej dla dzielnicy Koźle i Koźle Port 18.03.16 dla dzielnicy Pogorzelec.