Gmina Cisek: Zbiórka akcyjna odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji.

Remondis Gliwice Sp. z o.o. w  dniu  22.11.2014r. planuje zbiórkę akcyjną odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzed posesji na terenie gminy Cisek.

Odpady należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu wywozu do godziny 600 rano.


 

Gmina Zdzieszowice: Zbiórka akcyjna odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji.

VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A.  w  dniu  22.11.2014r. planuje zbiórkę akcyjną odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzed posesji na terenie gminy Zdzieszowice z miejscowości:  Zdzieszowice.

Odpady należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu wywozu do godziny 600 rano.


Gmina Walce: Zbiórka akcyjna odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji.

VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A.  w  dniu  15.11.2014r. planuje zbiórkę akcyjną odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzed posesji na terenie gminy Walce z miejscowości:  Walce, Krzewiarki, Antoszka.

Odpady należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu wywozu do godziny 600 rano.


Gmina  Cisek: Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Remondis Gliwice Sp. z o.o. informuje o planowanym na dzień 18.11.2014r. (SOBOTA) w godz.

od 10.00 do 16.00 miejscu postoju MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w miejscowości Cisek parking obok Urzędu Gminy, celem zapewnienia nieodpłatnego odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (prócz powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej) w zakresie:
- odpady surowcowe ( tzw. „suche”),
- szkło opakowaniowe,
- odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji,  w  tym  zielone ,
- przeterminowane leki,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm.

 UWAGA! 
PRZYJĘCIE ODPADÓW NASTĄPI JEDYNIE ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO I OSTATNIEGO DOWODU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.


Gmina  Leśnica: Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Remondis Opole Sp. z o.o. informuje o planowanym na dzień 22.11.2014r. (SOBOTA) w godz. od 8.00 do 16.00 miejscu postoju MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w miejscowości Zalesie Śląskie parking obok OSP na ulicy św. Jadwigii, celem zapewnienia nieodpłatnego odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (prócz powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej) w zakresie:
- odpady surowcowe ( tzw. „suche”),
- szkło opakowaniowe,
- odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji,  w  tym  zielone ,
- przeterminowane leki,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm.

 UWAGA! 
PRZYJĘCIE ODPADÓW NASTĄPI JEDYNIE ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO I OSTATNIEGO DOWODU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.