Gmina  Kędzierzyn-Koźle: Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

        Usługi Komunalne Sp. z o.o. informują o planowanym na dzień 12.12.2015r. (SOBOTA) w godz. od 8.00 do 16.00
 miejscu postoju MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w miejscowości Kędzierzyn-Koźle
 przy ul. Grunwaldzkiej  42, w celu zapewnienia nieodpłatnego odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie:

Czytaj więcej...

     Szanowni Państwo!

     Każdy właściciel nieruchomości, który otrzymuje pojemnik i pakiety startowe worków do segregacji odpadów od firmy wywożącej odpady w ramach opłaty wnoszonej do Związku Międzygminnego „Czysty Region” za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia otrzymania tego pojemnika i worków.


     Drodzy mieszkańcy Gminy Leśnica

     Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że odpady biodegradowalne zgromadzone w workach będą odbierane na terenie Państwa gminy w dniu 07.11.2015 r. (tj. sobota) przez firmę Eneris Surowce S.A. oddział w Krapkowicach.


Uwaga właściciele nieruchomości położonych na terenie Ujazdu

     Informujemy, że mieszkańcy Gminy Ujazd (sektor 10) będą doposażeni w pojemniki na odpady wg harmonogramu:

L. p.

Termin

Sołectwo

      1 2- 7 listopada 2015 r. Ujazd, Niezdrowice, Jaryszów, Stary Ujazd
      2 9-14 listopada 2015 r. Zimna Wódka, Klucz, Olszowa, Sieroniowice, Grzeboszowice, Nogawczyce, Balcarzowice

Mieszkańcom dostarczone zostaną worki do segregacji odpadów od dnia 29.10.2015 r.


Uwaga właściciele nieruchomości położonych na terenie  Kędzierzyna- Koźle

     Informujemy, że mieszkańcy Gminy Kędzierzyn- Koźle (sektor 4- osiedla: Kłodnica, Stare Miasto, Południe, Zachód, Rogi) będą doposażeni w pojemniki na odpady wg harmonogramu:

L. p.

Termin

Dzielnica

     1 2- 7 listopada 2015 r. Koźle Zachód, Koźle Stare Miasto, Koźle Południe
     2 9-14 listopada 2015 r. Koźle Port, Kłodnica, Żabieniec, Koźle Rogi

Mieszkańcom dostarczone zostaną worki do segregacji odpadów od dnia 9.11.2015 r.


Uwaga właściciele nieruchomości położonych na terenie Polskiej Cerekwi

     Informujemy, że mieszkańcy Gminy Polska Cerekiew (sektor nr 8) będą doposażeni w pojemniki na odpady w dniach od 9 do 14 listopada 2015 r. natomiast worki na odpady segregowane będą dostarczane mieszkańcom od dnia 4 listopada 2015 r.


Drodzy mieszkańcy osiedla Pogorzelec w Kędzierzynie- Koźlu

   Informujemy, że w okresie od 02.11.2015 r. do 15.11.2015 r. firma Remondis Gliwice Sp. z o.o. będzie rozstawiała pojemniki na odpady komunalne na terenie Państwa osiedla. Pojemniki stojące obecnie są własnością firmy Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach i będą zabierane przez właściciela.

Czytaj więcej...