Aktualności

Odbiór choinek

Odbiór choinek

Mieszkańców zabudowy wielorodzinnej informujemy, że choinki, zarówno żywe jak i sztuczne - bez donic, stojaków i ozdób zostaną odebrane w ramach zbiórek akcyjnych w terminach wskazanych w harmonogramie, obowiązującym dla danego adresu. Wyznaczono dodatkowe terminy odbioru choinek z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ w gminie: Zawadzkie, Gogolin, Dobrodzień oraz Zdzieszowice.

Platforma infomacyjno-edukacyjna zrealizowana w ramach projektu "Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec"

Zestawienie_logotypow_UE_poziom