Informacja ZOM Z. Strach dotycząca odbioru pojemników z gminy Cisek

Informacja ZOM Z. Strach dotycząca odbioru pojemników z gminy Cisek

W związku ze zmianą operatora realizującego usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Cisek trwa odbiór pojemników przez byłego odbiorcę tj. Zakład Oczyszczania Miasta Z. Strach. Poniżej zamieszczamy informację byłego operatora dotyczącą odbioru pojemników na odpady. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU POJEMNIKÓW NA ODPADY

W związku z zakończeniem świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych przez firmę ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA ZBIGNIEW STRACH nastąpi odbiór wszystkich pojemników będących własnością w/w firmy. 

Wszystkie pojemniki na odpady powinny być puste!

Wszystkie posiadane pojemniki należące do firmy Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach należy wystawić przed nieruchomość w terminach wskazanych poniżej:

12.07.2024 – miejscowości: Bycznica, Roszowicki Las, Steblów, Sukowice, Dzielnica, Nieznaszyn, Płonia, Podlesie, Przewóz, Roszowice, Błażejowice, Łany, Miejsce Odrzańskie

15.07.2024 – miejscowości: Cisek, Bełk, Kobylice, Landzmierz

W przypadku niewystawienia pojemników w wyżej wskazanych terminach właściciel nieruchomości będzie zobowiązany dostarczyć pojemniki na własny koszt do siedziby Zakładu Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach w Kędzierzyn Koźlę ul. Młynarska 41.

Niedostosowanie się do powyższych terminów i niewystawienie wszystkich pojemników na odpady będących własnością firmy ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA ZBIGNIEW STRACH będzie skutkowało obciążeniem właściciela nieruchomości kosztem zakupu nieoddanych pojemników.