Od 1 sierpnia zmiana operatora odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Leśnica

Od 1 sierpnia zmiana operatora odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Leśnica

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2024 r. planowana jest zmiana operatora realizującego usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Związku Międzygminnego „Czysty Region” położonych na terenie gminy Leśnica, tj.:
- wszystkich nieruchomości zamieszkałych (jednorodzinnych i wielorodzinnych);
- nieruchomości niezamieszkałych takich jak gminne jednostki organizacyjne, gminne spółki, przedszkola i szkoły podstawowe (w rozumieniu Prawa oświatowego), żłobki i kluby dziecięce.
Nowym wykonawcą usługi będzie Czysty Region Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla.
W związku ze zmianą operatora w najbliższym czasie nastąpi wymiana pojemników:
- na odpady zmieszane i bioodpady – w przypadku zabudowy jednorodzinnej;
- na odpady zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło – w przypadku zabudowy wielorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych (objętych systemem Związku).

Pojemniki zostaną podstawione zgodnie ze złożoną deklaracją i obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku. W przypadku zabudowy zamieszkałej zasady te określane są zgodnie z poniższą grafiką.
Grafika2 (1)

Nowe pojemniki stanowiące własność spółki Czysty Region Sp. z o.o. będą oznakowane i przypisane do danej nieruchomości. Dystrybucja pojemników rozpocznie się 8 lipca i odbędzie się wg harmonogramu (terminy mogą ulec zmianie):

Wysoka    8-9.07.2024
Kadłubiec    8-9.07.2024
Góra Świętej Anny    10-11.07.2024
Dolna    10-11.07.2024
Poręba    12.07.2024
Czarnocin    12.07.2024
Lichynia    12-13.07.2024
Zalesie Śląskie    13 i 15.07.2024
Łąki Kozielskie    15-16.07.2024
Raszowa    15-18.07.2024
Krasowa    18.07.2024
Leśnica    19-20.07.2024
Leśnica    22-25.07.2024
 

Zarządcom nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem przypominamy, że w przypadku konieczności zwiększenia lub zmniejszenia liczby pojemników należy zmienić deklarację, istnieje także możliwość zamówienia usługi dodatkowej w Związku na odbiór odpadów, których okresowo wytwarza się więcej.

Uwaga! Po ostatnim lipcowym odbiorze odpadów realizowanym przez obecnego operatora (ZOM Z. Strach), odpady należy umieszczać już w nowych pojemnikach należących do spółki Czysty Region Sp. z o.o. 
Od sierpnia odpady odbierane będą jedynie z pojemników Czysty Region Sp. z o.o., a w przypadku popiołu - tak jak dotychczas - z pojemników należących do właścicieli nieruchomości opatrzonych naklejką „POPIÓŁ” wydaną przez Związek. 
Odpady segregowane, takie jak szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier zbierane w zabudowie jednorodzinnej w workach, będzie można nadal gromadzić i wystawiać w workach byłego operatora. Zmienią się jednak zasady dystrybucji – każda nieruchomość jednorodzinna otrzyma roczny pakiet worków do segregacji (nie będą one już wydawane w systemie „worek za worek”). Pakiet będzie dostosowany do ilości osób zamieszkujących nieruchomość zgodnie ze złożoną deklaracją. Dodatkowe worki będzie można otrzymać w siedzibie gminy lub Związku.

Grafika3 (1)

Od sierpnia odbiór odpadów będzie realizowany zgodnie z nowym harmonogramem, który będzie dostarczony mieszkańcom i udostępniony na naszej stronie w połowie lipca.

Informujemy także, że dotychczasowy operator (ZOM Z. Strach) jest zobowiązany do zabrania swoich pojemników z posesji do dwóch tygodni od zakończenia kontraktu (tj. do połowy sierpnia). Prosimy, by umożliwić ZOM Z. Strach ich odbiór bez konieczności wejścia na posesje.

Zmiana odbiorcy odpadów nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji, numer konta do wpłat opłaty oraz sama opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian.  

W przypadku pytań i problemów zachęcamy do kontaktu z Biurem Informacji i Obsługi Mieszkańców Związku, tel. 77 446 11 93 lub 77 446 11 97 lub e-mail: biuro@czystyregion.pl

Za utrudnienia przepraszamy. Dokładamy wszelkich starań, żeby zmiana operatora była w jak najmniejszym stopniu odczuwalna dla właścicieli nieruchomości. 

Właścicielom pozostałych nieruchomości niezamieszkałych ( takich jak sklepy, hotele, galerie handlowe, przedsiębiorstwa produkcyjne i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, szkoły średnie) nieobjętych systemem Związku przypominamy, że nadal są zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek. Zakres umowy musi być zgodny z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku (przede wszystkim dot. to frakcji odpadów i częstotliwości ich odbioru). Umowy podlegają kontroli zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.